Bibob

Als u een horecabedrijf start, overneemt of als er veranderingen plaatsvinden is het verplicht (opnieuw) een formulier Wet Bibob in te vullen.

Wet Bibob

Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of er crimineel geld wordt gestoken in het horecabedrijf. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo kan de gemeente erachter komen of de kans groot is dat er sprake is van bijvoorbeeld het witwassen van geld. Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen.

Formulier

Formulier Bibob downloaden

U kunt het formulier Wet Bibob niet digitaal invullen. Het is namelijk nodig dat u het formulier ondertekent. Bij het Bibob-formulier moet u de volgende bijlagen voegen:

Bij een verlenging of verandering van een vergunning:

 • Jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren
 • Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste 3 boekjaren
 • Balansen met toelichting van de laatste 3 boekjaren.

Bij een nieuwe vergunning:

 • Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
 • Aandeelhoudersregister bij B.V.
 • Vennootschapsakte bij V.O.F. of C.V.

Bij verlenging, verandering of nieuwe vergunning:

 • Inkomstengegevens over de laatste 3 jaren (jaarstukken voor ondernemers, jaaropgaven in andere gevallen) ook de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie
 • Bewijsstukken waaruit de omvang en herkomst van eigen vermogen blijkt (rekeningsafschriften, enzovoorts)
 • Per financier/financiering een kopie overeenkomst
 • Per schuldsituatie een schuldovereenkomst
 • Bewijsstukken waaruit de hoogte van schuld blijkt
 • Kopie koopovereenkomst of huurovereenkomst van de onderneming
 • Kopie betalingsbewijs van de overname
 • Financiering met eigen vermogen: bewijsstukken omvang herkomst van dit vermogen
 • Inventarislijst
 • Pacht-, huur- of koopovereenkomst van de inventaris
 • Bijlage gegevens betrokken (rechts)personen (digitaal invullen en daarna printen)

Meer informatie

Meer weten? Bel dan met 14 035 en vraag naar team Horeca, of mail naar horeca@hilversum.nl.