Rioolheffing Ondernemers

Om de riolering te onderhouden en/of uit te breiden, brengt de gemeente rioolheffing in rekening. U betaalt belasting gebruiker van een pand waar water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ook het wegstromen van regenwater vanaf een dak op een put is het afvoeren van afvalwater op de riolering.

Wanneer betaalt u

Rioolheffing betaalt u vanaf het moment dat u een pand in gebruik neemt.

Tot wanneer betaalt u

Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei. Uw verhuizing moet u doorgeven bij uw nieuwe gemeente. Binnen 3 maanden na uw vertrek krijgt u automatisch een deel of het hele bedrag van de aanslag terug.

Kosten

Rioolheffing: € 181,68

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit schriftelijk doen met een reactieformulier via het Digitale belastingloket.

Verordening