Onroerende zaakbelastingen (OZB) Ondernemers

Het gaat om twee belastingen:

  • Gebruikersbelasting (gebruiker van een niet-woning (pand))
  • Eigenarenbelasting (eigenaar van een niet-woning (pand))

U moet belasting betalen voor de onroerende zaakbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar (peildatum) het eigendom en/of het gebruik heeft van een onroerende zaak. Verkoop en/of verhuizing in de loop van het jaar hebben geen invloed op de hoogte van de belastingplicht.

Tarieven

OZB (%WOZ-waarde)
Eigenaren woningen:             0,0816%
Eigenaren niet-woningen:     0,2554%
Gebruikers niet-woningen:    0,1764%

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt dit online regelen met e-herkenning via: de 

Digitaal Belastingloket