Social Return On Investment

Bouwblokken | Waarde van projecten | Inspanningswaarde

De gemeente Hilversum werkt samen met werkgevers aan het creëren van stageplaatsen, leerplekken of arbeidsplaatsen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Bouwblokken

Hilversum hanteert bij social return een bouwblokkenmethode. Bouwblokken met een transparante waardebepaling op maat kunnen worden gestapeld tot de gewenste social return. U weet vooraf welke waarde aan de verschillende inspanningen wordt toegekend. Hilversum richt zich daarbij niet alleen op het vinden van werk voor bijstandsgerechtigden. Er is ook ruimte voor een creatieve dialoog over de beste invulling van social return voor uw organisatie. Door dit maatwerk kunt u social return veel beter inpassen in uw bedrijfsvoering. Zo realiseert u niet alleen sociaal rendement maar ook economisch rendement.

Waarde van projecten

Hilversum drukt de gerealiseerde waarde van de projecten uit in inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde staat overigens niet in relatie tot de werkelijke uitgave aan uitkeringen. Dit heeft te maken met de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die geleverd moet worden om  werkzoekenden naar werk te begeleiden.

Inspanningswaarde

Soort en eventuele duur van de uitkering Waarde Social Return (op basis van een jaarcontract fulltime)
Bijstand <2 jaar € 30.000,-
Bijstand  >2 jaar € 40.000,-
WW <1 jaar € 10.000,-
WW >1 jaar € 15.000,-
WIA / WAO € 30.000,-
Wajong € 35.000,-
55+ € 5.000,- extra op bovenstaand bedrag
BBL traject € 10.000,-
BOL traject € 5.000,-
WSW inzet Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf
MVO activiteiten P.M. (€ 100,- per besteed uur)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze accountmanager voor Social Return van het Sociaal Plein op (035) 629 27 00.