Maatschappelijk ondernemen

Wilt u stagiaires opleiden in uw bedrijf? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Als u een erkend leerbedrijf bent kunt u in aanmerking komen voor bepaalde subsidies en fondsen.

Stagebedrijf

Om stagiaires op te leiden in uw bedrijf moet u een erkend leerbedrijf zijn. U kunt dit onder andere aanvragen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Als erkend leerbedrijf komt u mogelijk in aanmerking voor een of meer subsidies en fondsen.

Social Return On Investment

De gemeente Hilversum hanteert bij haar inkoopbeleid het uitgangspunt Social return on investment. Dit betekent dat een ondernemer die een opdracht krijgt een gedeelte van de opdrachtwaarde moet investeren in werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaamheidslening

Verenigingen, stichtingen, scholen, zorginstellingen op het gebied van bijvoorbeeld educatie, sport, cultuur, godsdienst of levensbeschouwing kunnen onder gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun gebouw.