Informatieplicht

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) of meer per jaar verbruiken.

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

In het kort komt het erop neer dat  als uw inrichting 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas (equivalent) of meer per jaar verbruikt, de informatieplicht hoogstwaarschijnlijk ook voor u geldt.

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Voor de rapportage is het eLoket van RVO.nl beschikbaar via eLoket informatieplicht energiebesparing.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een branchegerichte EML opgesteld. Staat uw bedrijfstak er niet bij dan gebruikt u de lijst ‘Bedrijfstak zonder EML’

Meer informatie

Meer informatie over hoe u rapporteert en hoe u zich voorbereid op de informatieplicht vind u op: de site van de Rijsdienst voor Ondernemend Nederland .

Of via uw eigen branche organisatie.