Duurzaam Ondernemen

Een goed imago, lagere kosten en een toekomst voor ons allemaal. Mens, milieu en winst in goede harmonie. Eigenlijk is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet zo’n moeilijke keuze.

Initiatieven in HilversumDak met zonnepanelen

  • De gemeente draagt ook graag haar steentje bij met het Koploperproject. Tien MKB-ers werken samen met Good2Connect en de gemeente om zoveel mogelijk energie te besparen.
  • Daarnaast heeft gemeente Hilversum speciaal voor kantoren en bedrijfsmatig vastgoed een Green Dealcoach aangesteld. Deze coach helpt u bij het verduurzamen van uw pand: hij geeft advies, regelt subsidies en meer.
  • Verder zijn er in Hilversum ondernemingen die zich verenigd hebben in een fair trade-organisatie.
  • Ook zijn er voor bepaalde maatschappelijke organisaties mogelijkheden tot subsidie op het verduurzamen van hun pand. Jammer genoeg geldt dit niet voor alle ondernemers.

Informatieplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 wordt deze regelgeving uitgebreid. Lees meer...

Gratis Milieubarometer als hulpmiddel voor informatieplicht

Vanuit de gemeente bieden we u – gratis - een online hulp aan om helder inzicht te krijgen in de milieuprestaties van uw bedrijf en de erkende maatregelenlijst: www.milieubarometer.nl/wettelijke-energiebesparing/

  • Bedrijf aanmelden voor de Milieubarometer.
  • De Erkende Maatregelen zijn opgenomen in de Milieubarometer en zijn herkenbaar aan het rijkssymbooltje. Per Erkende Maatregel is het nummer aangegeven en of het een maatregel is voor een “zelfstandig moment” (direct doen) of “natuurlijk moment” (bij vervanging, verbouwing). U kunt doorklikken naar een praktische toelichting op de maatregelen. Stimular houdt de Erkende Maatregelen up to date.
  • In één oogopslag een duidelijk overzicht van milieuprestaties.
  • Direct inzicht in CO2 voetafdruk en de kosten die bespaard kunnen worden
  • De Milieubarometer is een online registratiesysteem die de milieuscore en bijbehorende kosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar maakt.

Social Return On Investment

De gemeente Hilversum hanteert het uitgangspunt Social return on investment. Krijgt een ondernemer een opdracht van de gemeente? Dan is hij verplicht een gedeelte van de opdrachtwaarde te investeren in werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer mogelijkheden

Maar er zijn nog veel initiatieven en mogelijkheden. We zetten ze op een rijtje.