Loonkostensubsidie

Wanneer u als werkgever een medewerker in dienst neemt die is opgenomen in het doelgroepenregister (dat wil zeggen de medewerker heeft een Indicatie Banenafspraak) dan kunt u mogelijk vanuit de gemeente Hilversum aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS).

Wat moet u weten?

Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten.

Hoe werkt het?

  • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het kan zijn dat uw (nieuwe) medewerker een lagere productiviteit heeft.
  • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.
  • De loonkostensubsidie wordt bepaald door het percentage verminderde arbeidsproductiviteit. Dit percentage is gekoppeld aan het wettelijk minimum loon.
  • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.

Wat moet u doen?

Wilt u meer informatie of contact met een medewerker? Stuur een mail naar loonkostensubsidie@hilversum.nl