Subsidies voor ondernemers

Er zijn diverse regelingen voor ondernemers. Bijvoorbeeld voor gemaakte kosten voor de coronamaatregelen worden ook subsidies verstrekt. Op onderstaande pagina’s ziet u een aantal mogelijkheden.

Gemeentelijke subsidies ondernemers:

  • Speciale subsidieregeling voor anderhalve meter-maatregelen voor MKB: Kleinere Hilversumse ondernemers die extra kosten moeten maken door de coronamaatregelen, kunnen een speciale subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie hierover op onze speciale webpagina.
  • Loonskostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft.
  • Stadsfonds Hilversum. Hilversumse ondernemersverenigingen, andere organisaties en de gemeente hebben samen met de gemeente besloten om een deel van de onroerendezaakbelasting (OZB) van bedrijfspanden te storten in het Stadsfonds Hilversum. Dit is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Hilversum hiervan profiteren. Voor de verdeling van dit geld is Hilversum opgedeeld in ‘fondsgebieden’. Voor elk gebied is een budget beschikbaar. Meer informatie en hoe u een budget kunt aanvragen voor een initiatief in uw gebied vindt u op de website van Stadsfonds Hilversum
  • Subsidiepagina inwoners en ondernemers: de gemeente Hilversum verstrekt subsidies voor voorzieningen en activiteiten die helpen de doelen van de gemeente te bereiken. Deze doelen worden jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting en in beleidskaders. Op de Subsidiepagina inwoners en ondernemers pagina ziet u een overzicht van de subsidies in Hilversum, voor inwoners en ondernemers.

Landelijke subsidies: