Personeel

Informatie over het vinden van vast of tijdelijk personeel en stages.

Maar waar vindt u ze? Wat zijn de regels voor inhuur of vaste dienst? Zijn er mogelijkheden om samen te werken met de gemeente? En hoe houdt u ze? Geef uw toppers mogelijkheden om verder te kunnen groeien door scholing en talentontwikkeling.

Regels en mogelijkheden

Wie is de perfecte kandidaat?

Stages en leerplekken

Om stagiaires op te leiden in uw bedrijf moet u een erkend leerbedrijf zijn. U kunt dit onder andere aanvragen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Als erkend leerbedrijf kunt in aanmerking komen voor bepaalde subsidies en fondsen.

Gooi en Vechtstreek Werkt Door!

Een initiatief van de regiogemeenten en arbeidsmarktpartners om werkgevers met elkaar te verbinden, zodat mensen (tijdelijk) van werk naar werk begeleid worden. Deze dienstverlening is ook voor zzp´ers. Heeft u (tijdelijk) geen werk voor uw personeel? Of heeft u juist personeelstekorten? Als uw onderneming gevestigd is in regio Gooi en Vechtstreek, neem dan contact op met Gooi en Vechtstreek Werkt Door (035-6711160).

Meer weten

Neem contact op met het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek, info@wspgv.nl