Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Neuweg

Gazon | Tekening

Op 26 maart jongstleden is er een informatieavond geweest over het opknappen van de 4 driehoekige gazons in uw straat. Op 16 april hebben diegenen die op deze avond aanwezig waren een verslag van de avond ontvangen.
In de afgelopen periode is een aangepast ontwerp gemaakt waarbij, zoals beloofd in het verslag, nader is gekeken naar:

  • betere toegankelijkheid gazon voor spelende kinderen
  • verplaatsbaarheid / verwijderbaarheid gasbuishek
  • breedte sierheesterstrook
  • mogelijkheid om een extra plantsoentje (nabij nummer 411) in de plannen mee te nemen.

In het nieuwe ontwerp is een smallere strook sierheesters opgenomen dan in het voorstel van 26 maart. Hierdoor blijft meer ruimte / gazon over voor spelende kinderen. Het gazon is beter bereikbaar gemaakt door het maken van doorgangen in de sierheesterstroken. Het gasbuishekwerk wordt verwijderd en vervangen door een tegelrand waardoor minder schade aan auto’s wordt verwacht. Voor de herinrichting van het 5e driehoekige gazon (nabij Neuweg nummer 411) is ook budget gevonden en de inrichting hiervan vindt dan ook gelijktijdig met de werkzaamheden aan de 4 grote driehoeken plaats.

Ontwerp

Klik op het plaatje voor de PDF ( 529 kB)

Ontwerp Neuweg

Start

Aannemer Eijkelboom uit Apeldoorn gaat de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden starten in week 50, op maandag 10 december. In week 50 en 51 worden het sloop- en grondwerk gedaan en worden de bomen geplant. De heesters worden in week 3 van 2019 aangebracht en het inzaaien van het gazon vindt in maart 2019 plaats als de weersomstandigheden het toelaten.

Voorafgaand aan de werkzaamheden door Eijkelboom laat de gemeente het gasbuishekwerk verwijderen.

Vragen

Als u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Willem de Feijter (toezichthouder op de werkzaamheden).
Met overige vragen kunt u terecht bij Trude van de Ven (buurtcoördinator). Beide zijn bereikbaar via het algemene nummer 14 035.