Herinrichting Buisweg Stroeslaan

Het ontwerp

Het riool wordt vervangen en de straat opnieuw ingericht. Het herinrichten van de straat bestaat voornamelijk uit het vervangen van de huidige klinkers in de rijbaan door nieuwe gebakken paars-bruine klinkers. Het parkeren van de auto, half op de stoep en half op de rijbaan, of geheel op de rijbaan of stoep, wordt vervangen door langsparkeerhavens. De parkeerplaatsen worden bestraat met zwarte klinkers en het trottoir wordt opnieuw bestraat met de bestaande grijze betontegels die er nu ook al liggen. Het hergebruik van materialen is een mooi voorbeeld van circulariteit.

Ondergrondse containers GAD

In overleg met de GAD zijn in het ontwerp 3 locaties opgenomen voor ondergrondse containers. Daarmee komen alle bovengrondse grondcontainers te vervallen.

Nieuwe boomsoort Buisweg

Door de werkzaamheden aan het riool zullen de wortels van de moeraseiken aan de Buisweg ernstig beschadigen.  Daarom is in het ontwerp gekozen voor vervanging van deze bomen. Op de bewonersavond stellen wij een nieuwe boomsoort voor.

Parkje Buisweg

Het groen tussen de Buisweg en de spoorzone is behoorlijk verwilderd. Door dit op te knappen en hier een informeel pad aan te leggen krijgt de Buisweg een klein langgerekt parkje. Een stukje groen wat in dit deel van Hilversum noord zeer schaars is. Een plek in de buurt om even de benen te strekken.

Wadi’s in de Stroeslaan

De groene middenberm in de Stroeslaan wordt op een aantal plekken verdiept. Het regenwater dat op de straat valt kan hiernaartoe stromen en langzaam de grond intrekken. Dit soort verdiepingen worden wadi’s genoemd. Op en rond deze wadi’s komen kruidenmengsels met grassen, bloemen, heesters en kleine meerstammige bomen. Bij de winkels, in het begin van de Stroeslaan, worden de haaksparkeervakken vervangen voor langsparkeervakken. Hierdoor is het mogelijk om de ruimte voor de winkels te verfraaien met grote groene borders.  Al dit nieuwe groen zorgt voor een betere biodiversiteit, minder hittestress en een betere leefomgeving.

Bijlagen