Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Zwembad De Lieberg

Toekomst Zwembad | Nieuw Zwembad | Arenapark

Onderzoek toekomst zwembad

In 2018 is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor Zwembad De Lieberg opgesteld. Om te zorgen dat het zwembad naar behoren kan blijven functioneren, bleek veel extra onderhoud nodig. Dat betekende een grootschalige renovatie van het zwembad. Zwembad De Lieberg is namelijk met ruim 40 jaar (bouwjaar 1976) een verouderd zwembad. In het najaar van 2018 is de gemeente daarom gestart met een onderzoek naar mogelijke toekomstscenario’s voor het zwembad. Gaan we renoveren of is nieuwbouw van een zwembad op een andere locatie een beter alternatief?

Nieuw zwembad op nieuwe locatie

Tijdens het onderzoek is gesproken met de huidige en potentiële gebruikers van het zwembad over hun wensen en behoeften. Daarnaast is met de huidige sportverenigingen van Zwembad De Lieberg gewerkt aan een gezamenlijk zwembadplan.  Op basis van het onderzoek heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuw zwembad gebouwd op het Arenapark en het huidige zwembad wordt gesloten zodra het nieuwe zwembad in gebruik is.

Masterplan Arenapark

De plannen voor het  zwembad worden meegenomen in het Masterplan Arenapark dat op dit moment in de maak is. In dit Masterplan komen verschillende plannen samen om het Arenapark richting 2035 (door) te ontwikkelen tot een toekomstbestendig bedrijvenpark waar werken, sport, ontspanning en educatie elkaar versterken. Ook duurzaamheid (ecologie, klimaatadaptatie, energie) en een goede bereikbaarheid zijn belangrijke ingrediënten van het nieuwe plan. Het streven is om het Masterplan met zowel de raadscommissie als de raad voor de zomer van 2020 te bespreken. Meer informatie over het Arenapark klik hier.