Woonagenda

1060 nieuwe appartementen voor jong tot oud

Er komen in Hilversum steeds meer appartementen bij voor starters en ouderen. Binnen drie jaar tijd zijn er 700 appartementen opgeleverd en al bijna 400 opgenomen in de bestemmingsplannen. Samen zijn dat een kleine 1100 woningen. Hiermee heeft het college van B& W de ambitie om 1000 woningen voor een à twee persoonshuishoudens toe te voegen binnen deze coalitieperiode, ruimschoots gehaald. Daarnaast staan er nog eens ruim 1100 appartementen in de woningbouwplannen om binnen een jaar te worden goedgekeurd.

Wethouder Bart Heller (Wonen): “Het is belangrijk dat voor de starters en de ouderen op de woningmarkt er genoeg nieuwe woningen beschikbaar komen in Hilversum. Dit zijn bij uitstek de twee groepen woningzoekenden die het moeilijker hebben op de krappe woningmarkt. Ik ben zeer blij met dit resultaat.”

Om inzichtelijk te maken hoever de plannen zijn voor het bouwen van kleinere huizen, introduceerden we in september de Teller van Heller, vernoemd naar wethouder Heller. Met de Teller laten we zien hoeveel woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens er sinds 2018 al zijn gebouwd, hoeveel er zijn opgenomen in de bestemmingsplannen en hoeveel er op korte termijn kunnen aankomen. Stond de teller op 1 september 2020 op ruim 700 woningen, nu staat de teller van Heller op 1140. Een toename van ruim 500 woningen in een half jaar tijd.

Deze toename is met name te danken aan het goedkeuren van de plannen voor woningbouw rondom het stationsgebied, afgelopen oktober de raad. In het stationsgebied komen er circa 260 appartementen bij. 

Actuele stand Teller van Heller

Te zien is dat er al 714 woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens gebouwd zijn en dat er al 362 in vastgestelde bestemmingsplannen zijn verwerkt. Dat maakt de actuele stand 1076 appartementen. Daarnaast is er nog een groot aantal projecten dat er op korte termijn aan zit te komen. Het gaat om 1.165 woningbouwplannen, zoals bijvoorbeeld Crailo en de plannen voor 1221 gebied. Daarnaast worden naar verwachting nog minimaal 114 appartementen in deze coalitieperiode opgeleverd. Dat maakt dat de totale tussenstand van de potentie aan nieuwe een à twee persoonswoningen in deze coalitie periode op 2.355 staat.

Teller van Heller

Wethouder Bart Heller: “Hilversum blijft een geliefde stad om te wonen. Jongeren, zowel alleenstaanden als jonge stellen, willen graag die eerste stap maken op de woningmarkt. Of gezinnen willen groter gaan wonen en zijn op zoek naar een groter en betaalbaar huis, dat beschikbaar komt als een ouder iemand weer kleiner gaat wonen. Daarom is het zo belangrijk om juist voor de starters en ouderen te bouwen. Dat is ook de wens van dit college. Hilversum is een stad voor iedereen.”

Voor een uitgebreide toelichting op de Teller en de bijbehorende woningbouwprojecten verwijzen we u graag naar de collegebrief 'Teller van Heller update 1 maart 2021’. 

Bijlage