Wirixstraat en Van der Laakenstraat

In de Wirixstraat en Van der Laakenstraat wordt het riool vervangen en de straat opnieuw ingericht.

Tijdens het vervangen van het riool is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een eigen huisaansluiting tussen het hoofdriool en uw erfgrens te laten maken. Op de bewonersavond wordt u hierover verder geïnformeerd.

Het herinrichten van deze twee straten bestaat voornamelijk uit het vervangen van de huidige klinkers in de rijbaan voor nieuwe gebakken klinkers. In het ontwerp voor het deel van de Wirixstraat met huisnummers 63-71 en 66-80 zijn de parkeerplekken op de rijbaan en de parkeerplekken gedeeltelijk op het trottoir vervangen voor langsparkeerhavens aan beide zijden van de straat. De parkeerhavens worden uitgevoerd in zwarte betonklinkers. Het trottoir in grijze beton tegels.

In het overige deel van de Wirixstraat (nummer 2 tot 64) en de Van der Laakenstraat is aan de zijde van de bomen een nieuwe groenstrook ontworpen. Dit is mogelijk door de rijbaan iets te verplaatsen en het trottoir aan de andere zijde iets te versmallen. Met deze aanpassing zal de groenbeleving in de straat verbeteren. De maatvoering van de rijbaan en het parkeren op de rijbaan blijft hetzelfde als in de huidige situatie. Deze aanpassing willen wij graag met u bespreken.

Groen

In het ontwerp blijven alle bomen staan. De bestaande bomen komen in de nieuwe groenstrook te liggen. Hierdoor krijgen de wortels van deze bomen meer ruimte. Over het soort beplanting in deze groenstrook willen wij, op de bewonersavond, een aantal suggesties doen waaruit u kunt kiezen.

Bijlagen