Vervanging voetgangersbrug Gooise Vaart

De voetgangersbrug over de Gooise Vaart heeft het einde van haar levensduur bereikt en zal daarom dit jaar door de gemeente vervangen worden.

In het nieuwe ontwerp wordt getracht de huidige uitstraling zoveel mogelijk te waarborgen.

Hinder

Naar verwachting zal de brug maximaal drie weken volledig afgesloten zijn. Wij hopen hiermee de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Informatie

Enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen omwonenden een huis-aan-huisbericht met nadere informatie over de uitvoering

Een nieuwe naam

De gemeente zou de nieuwe brug graag een naam geven. Momenteel wordt gedacht aan de naam ‘Beresteinsebrug’, echter heeft u een leuk idee, of suggestie, dan horen wij het graag.

Contact

Freddy Loosman is Toezichthouder Openbare Ruimte. U kunt hem benaderen wanneer u vagen heeft.