Veel gestelde vragen over de wijziging van de bushaltes in de Hilversumse Meent

Waarom de wijzigingen van de halteplaatsen in de meent?

De provincie Noord-Holland heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes voor mensen met een beperking. Deze subsidie is alleen gericht op het aanpassen van de halte en het herstellen van de openbare ruimte direct rondom de halte. Er wordt géén rekening gehouden met aanvullende werkzaamheden.

De provincie stelt als voorwaarde dat de aangepaste bushaltes moeten passen binnen de richtlijnen van de CROW. Deze richtlijnen van de CROW zijn géén harde eisen. De CROW geeft aan dat, wanneer de verkeerssituatie dit toelaat, de voorkeur uitgaat naar halteren op de rijbaan.

De verkeerskundigen van de gemeente hebben de situatie in de Meent onderzocht op verkeersintensiteiten, de inrichting van de weg, de buurt, overzichtelijkheid en herkenbaarheid. De conclusie hieruit luidt dat halteren op de rijbaan in de Hilversumse Meent op basis van een risico analyse geen situatie is die een verhoogd risico voor verkeersdeelnemers oplevert en dus een verkeersveilige oplossing is.

Hoe zit het met de articipatie/informatie?

In augustus 2020 heeft de gemeente in de commissie Wijkbeheer van de Stichting Hilversumse Meent de plannen voor het aanpassen van de haltes in de Meent toegelicht. De commissie heeft destijds aangegeven het niet eens te zijn met de keuze voor het halteren op de rijbaan. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente deze keuze nogmaals onderzocht op verkeersveiligheid, financiële haalbaarheid en bijdrage aan verbetering van de openbare ruimte. De conclusie hierbij was dat halteren op de rijbaan binnen de beschikbare ruimte en met de beschikbare middelen de beste oplossing is. Dit heeft de gemeente in een aantal aanvullende bijeenkomsten met de commissie uitvoerig onderbouwd.

Hoe zit het met de zebrapaden en voetgangersoversteken?

De zebrapaden bij de Libellemeent en Zeggemeent blijven bestaan. De bestaande looproute blijft ongewijzigd. De toekomstige haltes komen op een veilige afstand van het zebrapad.

De bestaande informele voetgangersoversteken bij andere haltes worden behouden en verbeterd door het aanbrengen van een oprijband.

Waarom ontbreekt op dit moment de verlaagde stoep tbv oversteken?

Het werk is in volle gang en nog niet afgerond. Er komen nog voetgangersoversteken in de vorm van een bandverlaging in de perrons voor mensen met rollators en kinderwagens. Deze blokken waren nog niet meegeleverd.

Waar kan ik de Meent stilstaan langs de weg?

In de Noorder- of Zuidermeent mag nergens op de rijbaan worden stilgestaan of geparkeerd omdat hier fietsstroken zijn aangebracht. Er zijn echter veel zijwegen waar gemakkelijk een plekje te vinden is om even stil te staan of om te parkeren.

Is er een verkeersbesluit nodig om het halteren van de bus op de rijbaan te veranderen in halteren op de rijbaan?

Voor het laten halteren van de bus op de rijbaan is geen verkeersbesluit nodig.