Nieuwe Bushaltes

Een overzicht van bushaltes in Hilversum. De naam van de bushaltes, de locaties en de buslijnen die bij deze haltes stoppen.

Concessie fase 2 van eind 2022, begin 23 tot 2031

1.    Halte Raadhuis

 • Locatie: Melkpad
 • Buslijn: 1, 6, 106 (4)
 • Status: Nieuw
 • Abri: nee
 • Uit te voeren werkzaamheden: Ten westen van kruispunt met de Oude Enghweg, komt een bushalte. Haltebreedte niet mogelijk conform richtlijnen. Er wordt een verhoogde band aangebracht met een lengte van 12 meter.

2.    Halte: de Kei

 • Locatie: s-Gravelandseweg ter hoogte van Randstad
 • Buslijn: 1, 6, 106 (4)
 • Status: Bestaande halte verlengen
 • Abri: nee
 • Uit te voeren werkzaamheden: Bestaande verhoogde band verlengen tot 10 meter. Verplaatsen lichtmast

3.    Halte: Kerkbrink

 • Locatie Oude Torenstraat, tegenover de Grote Kerk
 • Buslijn: 1, 6, 106 (4)
 • Status: Bestaande halte opnieuw in gebruik nemen
 • Abri: nieuw
 • Uit te voeren werkzaamheden: Oude bushalte aan de oude Torenlaan weer in gebruik nemen. Aan  de bushalte hoeft geen aanpassingen te worden gedaan. Wel hier een Abri plaatsen.

4.    Halte: Mies Bouwmanboulevard

 • Locatie: Mies Bouwmanboulevard (Mediapark)
 • Buslijn: 5
 • Status: aanpassen haltetoegankelijkheid
 • Abri: aanwezig
 • Uit te voeren werkzaamheden: Geleidestrook aanbrengen, hele abri verplaatsen richting hekwerk

5.    Halte: Mies Bouwmanboulevard

 • Locatie: Mies Bouwmanboulevard (Mediapark)
 • Buslijn: 5
 • Status: aanpassen haltetoegankelijkheid
 • Abri: aanwezig
 • Uit te voeren werkzaamheden: Geleidestrook aanbrengen. Huidige abri verwijderen en halve abri plaatsen om ruimte te krijgen voor geleidestrook.

6.    Halte: Mediapark

 • Locatie: Mies Bouwman Boulevard, ter hoogte van voetgangersbrug
 • Buslijn: 5
 • Status: Bestaande halte, opnieuw in gebruik nemen
 • Abri: nieuw
 • Uit te voeren werkzaamheden: Oude bushalte terug in gebruik nemen. Ook weer een Abri plaatsen. Haltekom aanwezig.Halte qua afmetingen conform richtlijnen

7.    Halte: Beeld en Geluid

 • Locatie: Mediapark
 • Buslijn: 5
 • Status: aanpassen haltetoegankelijkheid
 • Abri: aanwezig
 • Uit te voeren werkzaamheden: Aanbrengen geleidestrook

8.    Halte: Beeld en Geluid

 • Locatie: Mediapark Boulevard
 • Buslijn: 107
 • Status: Verwijderen
 • Abri: Verwijderen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte wordt opgeheven. De halte Hilversum, Mediapark aan de westzijde van Mies Bouwmanboulevard wordt de vervangende halte hiervoor.

9.    Halte: Mediapark Zuid

 • Locatie: Leen Jongewaardweg
 • Buslijn: 107
 • Status: Verwijderen
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte wordt opgeheven. Hier wordt het bushaltebordje weggehaald.

10.    Halte: Berlagelaan

 • Locatie: J. Van Campenlaan
 • Buslijn: 2
 • Status: Aanpassing haltetoegankelijkheid
 • Abri: aanwezig
 • Uit te voeren werkzaamheden: Aanbrengen geleidestrook

11.    Halte: Jacob van Campenlaan

 • Locatie: Jacob van Campenlaan, ter hoogte van de bloemist
 • Buslijn: 2
 • Status: nieuw
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte ter plaatse van twee parkeervakken naast bloemist (tegenover halte westzijde). Verhoogde band aanbrengen en bus perron.

12.    Halte: Hendrik Smitstraat

 • Locatie: J. Van Campenlaan
 • Buslijn: 2
 • Status: Aanpassing haltetoegankelijkheid
 • Uit te voeren werkzaamheden: Aanbrengen geleidestrook

13.    Halte: Hendrik Smitstraat

 • Locatie: Jacob van Campenlaan ter hoogte van fysiotherapie
 • Buslijn: 2
 • Status: nieuw
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Nieuwe halte ter hoogte van huidige twee parkeervakken naast fysiotherapie. Geen abri plaatsen, wel verhoogde band en bus perron.

14.    Halte: Sauersstraat

 • Locatie: Erfgooiersstraat, ter hoogte van de Graaf Wichmanstraat
 • Buslijn: 2
 • Status: Nieuw
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Verhoogde band en bus perron aanbrengen ter plaatse van huidige drie parkeerhavens aan noordzijde Erfgooiersstraat. Oversteek maken richting de Graaf Wichmanstraat

15.    Halte: De Kupstraat

 • Locatie: De Kupstraat
 • Buslijn: 2
 • Status: Nieuw
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte aanbrengen net na de afslag van de Erfgooiersstraat naar De Kupstraat. Geen abri, wel verhoogde band.

16.    Halte: Lopez Diaslaan

 • Locatie: Stroeslaan, net om de hoek van de De Kupstraat, schuin tegenover het Zorgcentrum
 • Buslijn: 2
 • Status: Nieuw
 • Abri: Nieuw
 • Uit te voeren werkzaamheden: Bushalte maken ter plaatse van het huidige parkeerverbod aan de Stroeslaan. Het parkeerverbod kan hiermee opgeheven worden. Verhoogde band aanbrengen en abri plaatsen

17.    Halte: Stephensonlaan

 • Locatie: Laan 1940 - 1945
 • Buslijn: 2
 • Status: Nieuw
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte komt tegenover ingang Noorderbegraafplaats in Laan 1940-1945. Verhoogde band aanbrengen.

18.    Halte: Snelliuslaan

 • Locatie: Snelliuslaan ter hoogte van Johan Geradtsweg
 • Buslijn: 2
 • Status: Nieuw
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte tegenover bestaande halte oostzijde. Twee parkeerplaatsen verwijderen, aanbrengen verhoogde band en bushalteperron. Twee vervangende parkeervakken realiseren in de Kretschmar van Veenlaan ter hoogte van de aansluiting met de Snelliuslaan. De bocht met de parallelweg van de Johannes Geradtsweg wordt krapper gemaakt.

19.    Halte: Compagnieweg

 • Locatie: Van Riebeeckweg
 • Buslijn: 2 en 3
 • Status: Nieuw
 • Abri: nee
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte komt net ten oosten van het kruispunt Van Riebeeckweg/Zeevaertweg. Verplaatsen lichtmast, aanbrengen verhoogde band.

20.    Halte: Leeuwerikstraat

 • Locatie: Jan van der Heijdenstraat
 • Buslijn: 2
 • Status: Nieuw
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte komt hier in plaats van halte Oosterengweg. Nieuwe Halte, lengte 10 meter, komt hier tussen het zijpootje van de Jan van der Heijdenstraat en de aansluiting met de Liebergerweg. Aanbrengen verhoogde band, met busperron. Verplaatsen fietspad en lantaarnpaal.

21.    Halte: Leeuwerikstraat

 • Locatie: Jan van der Heijdenstraat
 • Buslijn: 2
 • Status: Nieuw
 • Abri: nee
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte komt hier ipv halte Oosterengweg. Nieuwe Halte, lengte 10 meter, komt net voor de aansluiting van het zijpootje van de Jan van der Heijdenstraat. Aanbrengen van een verhoogde band, busperron en een dubbele doorgetrokken streep op de as van de Jan van der Heijdenstraat.

22.    Halte: Karel Doormanlaan

 • Locatie: Diependaalselaan
 • Buslijn: 4
 • Status: Nieuw
 • Abri: Nieuw
 • Uit te voeren werkzaamheden: Diependaalselaan halte in de richting Nieuw-Loosdrecht, ter hoogte van Van Hellemond Sport. Vier parkeerplaatsen verwijderen. Deze halte met haltekom, verhoogde band aanbrengen en abri plaatsen. Halte kom moet ingeleid worden.

23.    Halte: Zuiderheide

 • Locatie: Van Genthlaan
 • Buslijn: 4
 • Status: Aanpassing haltetoegankelijkheid
 • Abri: Aanwezig
 • Uit te voeren werkzaamheden: Boom verwijderen, verhoogde band aanbrengen, abri verplaatsen en straatmeubilair verplaatsen

24.    Halte: Chatham

 • Locatie: A. De Ruyterlaan
 • Buslijn: 2
 • Status: Aanleg nieuwe halte
 • Abri: bestaande abri van halte Kolhornseweg hier herplaatsen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Verhoogde band aanbrengen, opheffen drie parkeervakken, uitbreiden trottoir, kappen boom

25.    Halte: Kolhornseweg

 • Locatie: A. De Ruyterlaan, westzijde
 • Buslijn: 2
 • Status: halte wordt opgeheven
 • Abri: verwijderen.
 • Uit te voeren werkzaamheden: Halte wordt opgeheven. Vervangende halte wordt Cornelis Evertsenstraat op de Kolhornseweg.


26.    Halte: Liebergerweg

 • Locatie: Nieuwe Verlegde Weg Over Anna’s Hoeve
 • Buslijn: 109
 • Status: Nieuw
 • Abri: Nieuw
 • Uit te voeren werkzaamheden: Nieuwe Halte komt aan de westzijde op de Verlegde Weg Over Anna’s Hoeve (in plaats van halte Mincklersstraat op lijn 109), ter hoogte van de Liebergerweg. Volledig nieuw in te richten bushalte met abri.

27.    Halte: Liebergerweg

 • Locatie: Nieuwe Verlegde Weg Over Anna’s Hoeve
 • Buslijn: 109
 • Status: Nieuw
 • Abri: geen
 • Uit te voeren werkzaamheden: Nieuwe Halte komt aan de oostzijde op de Verlegde Weg Over Anna’s Hoeve (in plaats van halte Mincklersstraat op lijn 109), ter hoogte van de Liebergerweg. Volledig nieuw in te richten bushalte