Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Met aanpassingen wordt de toegankelijkheid van de bushaltes verbeterd. Hierdoor wordt het voor specifieke groepen reizigers, zoals ouderen, minder validen en reizigers met kinderwagen, makkelijker om gebruik te maken van de bus.

In de week van 19 april 2021 begint een aannemer in opdracht van de gemeente met de aanpassing van de bushaltes in de Hilversums Meent. De aannemer past steeds twee haltes tegelijk aan. De werkzaamheden duren hierdoor in totaal circa 14 weken.

Aanpassingen

Het nieuwe perron van de bushaltes wordt 18 cm hoger dan de rijbaan. Reizigers kunnen hierdoor vrijwel gelijkvloers in- en uitstappen. Het perron wordt minimaal 1,5 meter breed en minimaal 10 meter lang. Daarnaast wordt het voor rolstoelen en rollators makkelijk om het perron op te rijden. Er is speciale aandacht voor goede geleidelijnen voor visueel gehandicapten en het perron is vrij van hindernissen. 

Haltekommen verwijderd

Op dit moment zijn de bushaltes in de Meent uitgerust met een haltekom. Een haltekom is een strook of kom langs de rijbaan waar de bus kan stoppen bij een halte (halteren). Vanwege de verkeersveiligheid en de doorstroming van buslijnen gaan de bussen halteren op de rijbaan. Doordat de bus recht komt aanrijden, is het hierbij mogelijk om de bus dicht op de perronband te laten stoppen. De haltekommen worden verwijderd. De bestaande wachthokjes blijven staan op de huidige locatie en de openbare ruimte rond de halte wordt opnieuw ingericht. Er komt meer ruimte om de routes voor voetgangers makkelijk te maken en de groenvakken worden vergroot.

Bestaand en nieuw profiel Zuider en Noordermeent

Uitleg bovenstaande afbeelding bestaande en nieuwe situatie Zuider en Noordermeent (pdf, 461 kB): Bovenste tekening (bestaande situatie) halteren in een haltekom. Onderste tekening (nieuwe situatie) halteren op de rijbaan.

 

Locaties bushaltes

Uitleg bovenstaande afbeelding bushaltes de Meent (pdf, 251 kB) : Op deze kaart worden alle locaies van de bushaltes in de Meent aangegeven. De locaties zijn:

  1. Vlindermeent
  2. Hommelmeent
  3. Libellemeent
  4. Zeggemeent
  5. Bloemenmeent
  6. Pluimenmeent

Zebrapaden

De zebrapaden bij de Libellemeent en Zeggemeent blijven bestaan. De bestaande looproute blijft ongewijzigd. De toekomstige haltes komen op een veilige afstand van het zebrapad.

Meer informatie