Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Turfstraat

Herinrichting | Voorlopig ontwerp

In de Turfstraat wordt het riool vervangen en de straat opnieuw ingericht. Het herinrichten van de straat bestaat voornamelijk uit het herstraten van de rijbaan en het maken van rabatparkeerplaatsen aan de zuidzijde van de straat. Het ontwerp heeft dezelfde materialisering en parkeeroplossing als in de reeds heringerichte straten Egelstraat, Vossenstraat en Hazenstraat. Aan de noordzijde van de straat blijven het trottoir en de parkeerplekken onveranderd. Wel worden de bovengrondse containers door het GAD vervangen voor ondergrondse containers.

Vervolgtraject

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten in maart 2019.

Bijlage