Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Staatsliedenbuurt

De gemeente heeft het voornemen om vanaf het 3e of 4e kwartaal van 2019 de riolering in een deel van de Staatsliedenbuurt te vervangen. Tegelijkertijd worden de verhardingen opnieuw aangebracht en worden de bomen, waar nodig, vervangen.

Op 22 november heeft de gemeente tijdens een inloopavond in de Bethlehemkerk haar uitgangspunten voor de plannen gedeeld en de aandachtspunten opgehaald die spelen in de buurt. Op de bijgevoegde posters kunt u de gepresenteerde uitgangspunten lezen. Tot 14 december kunt u nog opmerkingen en aandachtpunten doorgeven via het mailadres  j.greven@hilversum.nl.   De posters, opmerkingen en aandachtspunten vormen de basis voor het opstellen van een voorlopig ontwerp, waarmee wij in januari of februari 2019 weer naar u toe komen.

Bijlage