Staatsliedenbuurt

Vervanging riolering, verhardingen en bomen in de Staatsliedenbuurt.

Begin 2019 heeft de gemeente na participatie met bewoners de plannen vastgesteld voor de vervanging van de riolering, verhardingen en bomen in de Staatliedenbuurt, tussen  Gijsbrecht van Amstelstraat en van Oldenbarneveltlaan. Zie de tekeningen onder het kopje 'Bijlagen' De  uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels in volle gang. Vanwege het plantseizoen zullen de bomen tussen november 2020 en maart 2021 geplant worden.

Pleintje Jacob Catsstraat

Alweer een klein jaar geleden is na 2 bewonersavonden het definitieve ontwerp vastgesteld voor een aantal straten in het Staatsliedenkwartier. Tijdens de participatieavonden is afgesproken om  met een werkgroep van enthousiaste bewoners een ontwerp voor het pleintje op te stellen. Op de 2e participatieavond heeft een tiental bewoners zich daarvoor opgegeven. Samen met die bewoners hebben we in 3 bijeenkomsten onderstaand ontwerp opgesteld. Belangrijke uitgangspunten daarvoor waren:

  • Het vergroten van de betekenis van de speelplek voor de buurt
  • Afremmen van het verkeer door het aanbrengen van een slinger in de weg en de aanleg van een plateau.
  • Vergroenen van het plein: door het plaatsen van hagen aan weerszijden van de rijbaan en rondom de speelplek en door het terugbrengen van bloesembomen in de haag direct tegenover de tuinen van de aangrenzende woningen.
  • De speelplek voorzien van een valondergrond van groen kunstgras.
  • Vervangen van de oude speeltoestellen door toestellen met een natuurlijke uitstraling voor kinderen t/m de basisschoolleeftijd.

In onderstaande tekening is het ontwerp te zien.

Hugo de Grootstraat tussen Bosdrift en Jacob Catsstraat

Het ontwerp voor de Hugo de Grootstraat ten oosten van de Jacob Catsstraat is aangepast omdat de meerderheid van de straat heeft gekozen voor betaald parkeren. De rabatzone aan de zuidkant is vervallen.

Vervolg vervanging riolering Staatsliedenbuurt

De vervanging van de riolering in de aansluitende straten van het Staatsliedenkwartier vindt naar verwachting over 5 tot 10 jaar plaats. Zodra dat gaat spelen, worden de aanwonenden uitgenodigd om mee te denken over de planvorming.

Bijlagen: