Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Staatsliedenbuurt

Op 14 maart 2019 heeft de gemeente de plannen gepresenteerd voor de vervanging van de riolering, verhardingen en bomen in de Staatliedenbuurt, tussen  Gijsbrecht van Amstelstraat en van Oldenbarneveltlaan.  In grote lijnen konden bewoners zich vinden in de plannen. Een aantal aandachtspunten is in het definitieve ontwerp verwerkt. Graag willen we extra bomen planten aan de westzijde van de Oude Loosdrechtseweg. Pas tijdens de uitvoering zal duidelijk worden of dat werkelijk gaat. De betreffende bomen zijn met een stippellijn weergegeven.  Het ontwerp voor de Hugo de Grootstraat ten oosten van de Jacob Catsstraat zal worden aangepast als de meerderheid van de straat kiest voor betaald parkeren. De rabatzone aan de zuidkant kan dan vervallen. De extra groenstroken aan weerszijden van de van Oldenbarneveltlaan/ Johan de Wittstraat zijn tijdelijk van aard. Bij de volgende fase van de vervanging van het riool zal het pleintje als geheel worden bekeken.

Planning

Op de informatieavond van maart 2019 is aangegeven dat met de uitvoering van de werkzaamheden zal worden gestart vanaf  het vierde kwartaal van 2019.  De planning van de  uitvoering van de werkzaamheden is aangepast. In februari 2020 wordt gestart met de aanleg van de rioolaansluiting van de Oude Loosdrechtseweg op het riool van de Gijsbrecht van Amstelstraat. Vervolgens wordt de Oude Loosdrechtseweg aangepakt. Dit zal vermoedelijk vanaf de Johan de Wittstraat richting Gijsbrecht van Amstelstraat zijn. De aanleg van de overige straten sluit hier gefaseerd op aan. De planning is dat de werkzaamheden rond de zomer gereed zijn met uitzondering van het planten van de bomen. Vanwege het plantseizoen zullen die tussen november 2020  en maart 2021 geplant worden.

Circa 2 weken voordat met de werkzaamheden wordt gestart zal een huis aan huisbericht worden verzonden met gegevens van de opzichter van het werk, waar u met eventuele vragen terecht kunt.

Bijlagen: