Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Staatsliedenbuurt

Op 14 maart 2019 heeft de gemeente de plannen gepresenteerd voor de vervanging van de riolering, verhardingen en bomen in de Staatliedenbuurt, tussen  Gijsbrecht van Amstelstraat en van Oldenbarneveltlaan.  In grote lijnen konden bewoners zich vinden in de plannen. Een aantal aandachtspunten is in het definitieve ontwerp verwerkt. Graag willen we extra bomen planten aan de westzijde van de Oude Loosdrechtseweg. Pas tijdens de uitvoering zal duidelijk worden of dat werkelijk gaat. De betreffende bomen zijn met een stippellijn weergegeven.  Het ontwerp voor de Hugo de Grootstraat ten oosten van de Jacob Catsstraat zal worden aangepast als de meerderheid van de straat kiest voor betaald parkeren. De rabatzone aan de zuidkant kan dan vervallen. De extra groenstroken aan weerszijden van de van Oldenbarneveltlaan/ Johan de Wittstraat zijn tijdelijk van aard. Bij de volgende fase van de vervanging van het riool zal het pleintje als geheel worden bekeken..

De voorlopige planning is om de uitvoering van het werk te starten in het vierde kwartaal van 2019. U krijgt daarover te zijner tijd nader bericht.

Bijlagen: