Wat gaan wij doen

Gebiedsagenda | Identiteit van de wijk | Wonen | Werken

Wonen in een kerkGezamenlijk werken wij aan het opstellen van een gebiedsagenda voor de Spoorzone.  Een gebiedsagenda is een document waarin maatregelen staan voor de korte en langere termijn. Het zijn maatregelen die de Spoorzone in de komende jaren veiliger, gezonder, duurzamer en leefbaarder zullen maken. De agenda gaat bijvoorbeeld ook over het versterken van de identiteit van het gebied en over het creëren van nieuwe mogelijkheden om te wonen en te werken. Partijen werken samen aan het opstellen van de agenda en aan het uitvoeren van de maatregelen.

De gebiedsagenda maken wij samen met heel veel verschillende partijen. Naast bewoners- en ondernemersorganisaties gaat het om ontwikkelende partijen, corporaties, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. De gemeente voert regie op het proces om te komen tot deze gebiedsagenda, maar is verder slechts een van de vele belanghebbenden.

Afgelopen maanden is al intensief gesproken met onder andere bewoners en ontwikkelende partijen. Bewonersorganisaties hebben zich met elkaar en met de gemeente voorbereid door een gedegen inventarisatie te maken van de problematiek en opgaven die zij ervaren. Met drie buurtschouwen ronden ze deze voorbereiding af. Ook ontwikkelende partijen hebben kennis met elkaar gemaakt en hun eerste plannen en initiatieven gedeeld.