Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Wonen & Werken

Joost de Koning van de gemeente verzorgde een introductie op de economie in 1221. Daarna volgde een pitch van Edwin van der Voort van De Alliantie namens de woningcorporaties over de gewenste menging van doelgroepen. Vervolgens werden kort de structurerende principes gepresenteerd: stedelijkheid nabij het station, zichtbare diversiteit in bedrijvigheid en erfgoed als hotspots. Het eerste structurerende principe heeft betrekking op bebouwingsdichtheden, hogere bouw en ruimte rond gebouwen. Nieuwe woningen en bedrijfsruimten zijn belangrijk maar leiden vaak tot gebouwen met hogere bouwhoogtes. Dit is spannend. Bestaande bewoners hechten veel waarde aan lucht, uitzicht en een goede bezonning. Ontwikkelaars moeten voldoende bouwen om uit de kosten te komen. Beide standpunten zijn legitiem. Een algemeen principe blijkt niet mogelijk. Per locatie zal gezocht moeten worden naar een oplossing die zoveel als mogelijk recht doet aan beide standpunten.

Het tweede principe gaat over diversiteit in bedrijfsfuncties. Het postcodegebied 1221 kenmerkt zich door haar diversiteit: van grote multinationals tot de lokale aannemer. Veel deelnemers zijn van mening dat deze mix ook bij nieuwe ontwikkelingen belangrijk is. Dat werd nog eens onderstreept door BVHilversum, de overkoepelende ondernemersvereniging in Hilversum. Zowel bij het ontwikkelen van wonen als werken zal nagedacht moeten worden hoe verschillende doelgroepen elkaar kunnen aanvullen. Van oud tot jong, van praktijk geschoold tot universitair. Het solitair ontwikkelen voor één doelgroep, een startend bedrijf of starters op de woningmarkt, is ongewenst. Bij voorkeur vindt deze menging plaats in een gebouw. Als dit niet mogelijk is in de directe omgeving. Aanvullend daaraan is gesproken over  de mobiliteit van de verschillende bewoners en bedrijven. Een enorme kwaliteit is het station. Bedrijven en bewoners die zich overwegend oriënteren op het openbaar vervoer zullen zich dicht bij dit station willen en moeten vestigen. Aan bedrijven en bewoners waarbij een aansluiting op het wegennetwerk belangrijk is, zal aan de randen van postcodegebied 1221 ruimte moeten worden geboden. Tot slot wordt het principe waarbij het bestaande erfgoed als parel in de wijk ligt door velen gesteund. Op deze locaties zijn ondersteunend functies als horeca, winkels of andere vormen van ontmoetingsplekken zeer gewenst.

Meer informatie