Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Leefbaarheid, ontmoeten en spelen

Na een voorstelronde werden kort de structurerende principes geïntroduceerd: bruisend hart, ontmoeten in de wijk en spelen voor alle leeftijden. De eerste pitch was van Manita van Acker van de GGD Gooi en Vechtstreek. Zij presenteerde soms best schokkende cijfers over eenzaamheid, psychische problemen en een gebrek aan sociaal contact in de wijk. Daarna volgde de pitch van Hanneke Kruize en Danielle de Jongh van het RIVM met inspirerende voorbeelden van elders om gezondheid bewegen en samenleven te bevorderen.

De generatietuin was een leuk voorbeeld. Die is voor alle generaties geschikt. Alle doelgroepen en leeftijden worden hier verbonden. De ingebrachte principes werden versterkt door toevoegingen van de groep en soms werd een concreet idee genoemd. Zo werd aangegeven dat diversiteit in voorzieningen nodig is. De speelplekken zouden met de doelgroepen moeten worden opgeknapt, aangepakt of ontworpen. Op die manier ontstaat eigenaarschap en hoeft beheer en onderhoud misschien niet altijd door gemeente te gebeuren. Een goede dekking van voorzieningen en speelplekken is wenselijk. Over de precieze plekken werd niet gesproken. Het bruisend hart kan echt een impuls gebruiken. Gemeente (of de NS over het Oosterspoorplein) moet prioriteiten stellen en marktpartijen stimuleren om de juiste voorzieningen hier mogelijk te maken. Het vraagstuk dat we vanuit deze sessie wilden voorleggen aan alle aanwezigen ging over speelplekken. Moeten die in de toekomst beheerd en onderhouden worden door de gemeente, of kan dat ook door omwonenden/gebruikers?

Meer informatie