Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Groen & Duurzaam

Na een introductie werden kort de drie structurerende principes toegelicht: groene loper, klimaatadaptie en  slimme warmteoplossing. De eerste pitch was van Frans-Rutger Janssens van de gemeente, die inging op de GPR (Gemeentelijk Praktijk Richtlijn) Stedenbouw, een instrument waarmee de huidige en gewenste situatie op het gebied van duurzaamheid helder in beeld kan worden gebracht. Dit instrument is ingevuld voor de huidige situatie in 1221. Hij ging ook in op de ambities van de gemeente wat betreft duurzaamheid. De tweede pitch was van Jan-Jaap Bakker en Kay Antonissen van Firan (voorheen AllianderDGO) die onderzocht hadden of er kansen en mogelijkheden zijn voor een collectief warmtenet in 1221. Met de nieuwbouwontwikkelingen lijken die kansen en mogelijkheden er zeker te zijn.

Wat betreft het structurerende principe: ‘slimme warmteoplossing’ wordt vanuit de ontwikkelende partijen positief gereageerd op het samenwerken aan een collectief warmtenet. Wel wordt gepleit voor een stadswarmtefonds, omdat locaties op verschillende momenten tot ontwikkeling zullen komen. Het warmtenet zou op langere termijn ook kansen moeten bieden voor de bestaande woningen in het gebied. Wat betreft het tweede structurerende principes: ‘klimaatadaptief’ ontbreekt het in de sessie nog aan zicht op concrete locaties. Dit vraagt uitwerking. Wel worden groene gevels en groene daken omarmd als oplossingen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Twijfels zijn er over de haalbaarheid van het leveren van energie door ontwikkellocaties aan de buurt.

Het laatste structurerende principe: ‘de groene loper’ wordt door de aanwezigen direct omarmd. Wel wordt meegegeven door ontwikkelende partijen dat de lasten moeten worden gedeeld tussen ontwikkelende partijen. Dit zou in de vorm van een groenfonds kunnen. Mogelijkheden voor synergie zijn er tussen de groene loper en bijvoorbeeld het warmtenet, dat onder de groene loper kan worden gelegd. Binnen de groep is veel overeenstemming, daarom hoeft geen keuzevraagstuk te worden voorgelegd aan de grote groep.

Meer informatie