Sloop GAK-gebouw

GAK | Planningen | Omleidingen | Informatiebijeenkomst

Deze zomer wordt het GAK-gebouw gesloopt. De sloop duurt ongeveer een half jaar. Bij het GAK-gebouw komt veel verkeer samen: bussen, wandelaars, fietsers en auto’s. Om de sloop in goede banen te leiden en veilig te kunnen uitvoeren, hebben we afspraken gemaakt met de vervoersbedrijven en de sloopaannemer. op deze pagina houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen en de planning.

Globale planning sloop

De Scheffergroep is de aannemer die het GAK-gebouw gaat slopen.

  • 20 augustus: de aannemer zet het terrein af en gaat met de sloop starten. Hij zal het gebouw duurzaam slopen. Dit houdt in dat de vrijkomende producten en materialen worden gescheiden en vervolgens zoveel mogelijk worden hergebruikt.
  • 25-26 augustus: nacht van zaterdag op zondag wordt de rijrichting op het busstation omgedraaid.
  • Begin 2019: afronding sloop.

Het busstation

Voor het slopen van het gebouw is ruimte nodig. Het busstation wordt daardoor tijdelijk iets kleiner. De busbedrijven hebben besloten om tijdens de sloop de rijrichting op het busplein om te draaien. Dit gebeurt in de nacht van zaterdag 25 augustus op zondag 26 augustus. De bussen rijden nu op het busstation linksom, tijdens de sloop rijden ze rechtsom. Een aantal bushaltes wordt verplaatst gedurende de sloop. Deze komen op de Schapenkamp. In de eerste helft van augustus wordt de busbaan op de Schapenkamp hiervoor aangepast. De vervoersbedrijven informeren de passagiers welke bus bij welke halte stopt.

Omleidingen fietsers en wandelaars

Op de Schapenkamp wordt het fiets- en wandelpad naast het GAK-gebouw afgezet. Deze ruimte heeft de aannemer nodig voor de sloop. Met borden worden de mensen verwezen naar alternatieve routes. Naast het GAK-gebouw ligt een inrit van de parkeerkelder. Deze blijft gedurende de sloop toegankelijk.

Kaartje omleidingen (pdf, 597 kB)

Tijdelijke inrichting

Na de sloop krijgt het terrein een tijdelijke inrichting. In het najaar wordt hier meer over bekend.

Stationsgebied

De sloop van het GAK-gebouw maakt onderdeel uit van de integrale visie op het stationsgebied. Wij willen van het stationsgebied een welkome entree van de stad maken. Afgelopen jaren hebben we het gebied vanuit verschillende invalshoeken bekeken en hebben we een visie gemaakt. In deze integraal ontwikkelde visie past het niet om het GAK-gebouw te laten staan. Meer informatie over de plannen voor het Stationsgebied vindt u op www.hilversum.nl/stationsgebied.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de sloop? Laat het ons weten via sloopgakgebouw@hilversum.nl