Rioleringswerkzaamheden Lieven de Keylaan

In verband met rioleringswerkzaamheden in de Lieven de Keybuurt gaan de Outshoornlaan, Lieven de Keylaan, Simon Stevinweg en de Pieter Postlaan, zullen hier volgend jaar zodanige werkzaamheden plaatsvinden dat dit de mogelijkheid biedt om de straat te herinrichten.

De afgelopen maanden hebben we per straat u, de bewoners, de plannen voor deze herprofilering gepresenteerd via bewonersavonden welke per ZOOM plaatsvonden.

Tijdens de presentaties van de schetsontwerpen zijn er vragen en opmerkingen naar voren gekomen.

Wanneer er aanpassingen nodig en mogelijk bleken, zijn deze in de definitieve ontwerpen bijgesteld.

De definitieve ontwerpen worden momenteel technisch verwerkt. In 2022 zullen de werkzaamheden per straat gaan plaatsvinden. U wordt hier ruim van e voren via een brief over geïnformeerd.

Definitieve ontwerpen