Proef rabatparkeren

Maatregelen voor proef rabatparkeren Willem Barentzweg.

De gemeente ontvangt geregeld klachten over de parkeerdruk op de Willem Barentszweg.

Dagelijks staan auto’s geparkeerd op het trottoir aan de zijde van Gooiers Erf. Hoewel aan die zijde van de weg een parkeerverbod is ingesteld, laat het dagelijkse gebruik van de openbare ruimte zien dat de parkeerbehoefte groot is.

De gemeente wil om die reden bij wijze van proef voor onbepaalde tijd, parkeren aan de zijde van Gooiers Erf formaliseren. Om daarbij ook rekening te houden met de ouderen van Gooiers Erf die de trottoirs rond de instelling gebruiken voor hun dagelijkse ‘rondje’ neemt de gemeente de volgende maatregelen.

  • Opheffen parkeerverbod Willem Barentszweg aan de zijde van Gooiers Erf tussen Jacob van Heemskerckstraat en de bocht (ongeveer ter hoogte van de appartementen met huisnummers 28-38).
  • Aanbrengen rabatstreep vanaf de Jacob van Heemskerckstraat tot aan genoemde bocht;
  • Borden plaatsen die het rabatparkeren en hoe je dat moet doen, aangeven.

Zie voor meer informatie de huis-aan-huisbrief (pdf, 263 kB)  en de rabatflyer (jpg)