Philipslocatie

De komende jaren krijgt Hilversum er een mooie, nieuwe woonwijk bij. Op het voormalige Philipsterrein aan de Anton Philipsweg, waar nu nog lege kantoorpanden staan, worden ongeveer 260 woningen gebouwd.

 Foto huidige situatie Philipsterrein - jan 2019
 Foto: Huidige situatie

Geschiedenis

In juli 2016 tekenden de gemeente en Philipshof Residences BV een overeenkomst voor de ontwikkeling van de Philipslocatie. Daarmee gaven ze het startsein voor de ontwikkeling van het voormalige Philipsterrein. De eigenaar van de Philipslocatie, Philipshof Residences BV, heeft een concept masterplan voor het gebied gemaakt dat op 24 januari 2019 tijdens een inloopavond aan bewoners is gepresenteerd. Mede aan de hand van de reacties van bewoners en betrokkenen heeft Philipshof een definitief masterplan opgesteld. Het masterplan laat in hoofdlijnen de inrichting van de wijk zien. Waar komen de woningen en wegen en hoe komt het groen eruit te zien? De Raad heeft op woensdag 27 maart 2019 ingestemd met het Masterplan.

Hoe gaat het nu verder?

Philipshof bereidt in overleg met de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor, zodat de gemeente dat in procedure kan brengen. Het streven is dat dit in 2021 gebeurt. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen vergunningenprocedures voor de bouw van de nieuwe woningen doorlopen worden en kunnen de woningen gerealiseerd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Royal Properties Development, de ontwikkelaar van de Philipslocatie.

Impressie

Sfeerimpressie philipslocatie 1Sfeerimpressie philipslocatie 2Sfeerimpressie philipslocatie 3

 

Meer informatie