Palestrinalaan, Rossinilaan, Verdilaan en Rossiniplantsoen

Kannesheuvelpark

De Palestrinalaan, de Rossinilaan en de Verdilaan worden naar verwachting in 2021 opnieuw ingericht. Tegelijkertijd wordt het Rossiniplantsoen gerenoveerd.

In de Rossinilaan en de Verdilaan wordt het asfalt vervangen. In de Palestrinalaan ligt al nieuw asfalt. In alle 3 de lanen kan het wegprofiel worden versmald, waardoor de laanbomen meer ruimte krijgen en de snelheid kan worden geremd.

De huidige beplanting in het Rossiniplantsoen voldoet niet en moet worden vervangen. De herinrichting van de wegen biedt kansen om de hoeveelheid asfalt op het Rossiniplantsoen te verkleinen en het groene beeld te versterken. Hieronder kunt u het beplantingsplan
voor het Rossiniplantsoen inzien.

Planning van werkzaamheden

De start van de werkzaamheden staat gepland in april 2021. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden voor uw deur gaan plaatsvinden, ontvangt u van ons een huis aan huis brief.

Definitief ontwerp

Hieronder kunt u de verschillende onderdelen van het definitief ontwerp inzien.