Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Boomberg onderhoud wegen en riolering

Onderhoud | Riolering | Groen

De komende jaren wordt er gewerkt aan de riolering, bestrating en wegverharding in de Boomberg. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zie de Uitvoeringsplanning (pdf, 1.3 MB).

Alle plannen voor de renovatie Boomberg kunt u hier vinden.

Participatie

Hieronder vindt u de presentaties en het ontwerp voor de Sterrelaan, Oranjelaan en Van der Lindelaan. In de huis aan huis brief van 24 april 2020 leest u waar u terecht kunt met vragen of opmerkingen. In de presentatie ziet u:

  • De eerder opgehaalde informatie per straat
  • De uitgangspunten van het ontwerp
  • Het ontwerp en de visualisatie hiervan

De definitieve ontwerpen zijn vanaf 1 juni 2020 op deze website te vinden.

Sterrelaan


Oranjelaan en Van der Lindenlaan

Planning

Wanneer de werkzaamheden gaan beginnen, ontvangt u van ons een huis aan huis brief. In deze brief leest u bij wie u met uw vragen of problemen over de werkzaamheden terecht kan.

Definitieve ontwerpen