Boomberg onderhoud wegen en riolering

De riolering, bestrating en wegverharding in de Boomberg staat de komende jaren op de planning.

De komende jaren wordt er gewerkt aan de riolering, bestrating en wegverharding in de Boomberg. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zie de Uitvoeringsplanning (pdf, 1.3 MB).

Schuttersweg

Nieuw riool en herinrichting zuidelijk deel Schuttersweg

Vanaf 17 mei begint het werk aan het zuidelijk deel van de Schuttersweg. Het gaat om het stuk tussen de Vaartweg en de Albertus Perkstraat. De riolering wordt vervangen en de weg wordt opnieuw ingericht.

Voor de bewoners van de wijk Boomberg geldt dat zij er rekening mee moeten houden dat zij de wijk gedurende deze werkzaamheden niet via de Schuttersweg kunnen verlaten. Deze loopt immers vanwege deze klus dood. Bewoners wordt verzocht een alternatieve route de wijk uit te nemen.

Het werk duurt tot circa halverwege juli en wordt in drie fases uitgevoerd. In fase 1 komt het deel van de Schuttersweg tussen de Vaartweg en de De Rijklaan aan de beurt. In fase 2 wordt gewerkt vanaf de De Rijklaan tot het midden van het terrein van appartementencomplex Corversbos. In fase 3 wordt gewerkt vanaf de tweede ingang van het parkeerterrein van appartementencomplex Coversbos tot aan de Albertus Perkstraat. Bewoners, scholen en bedrijven worden apart geïnformeerd door middel van een brief met daarin onder meer informatie over de bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen.

Bereikbaarheid Schuttersweg

De route naar de Schuttersweg is in de eerste twee fases van deze werkzaamheden via de Lambertus Hortensiuslaan en de Bergweg. Verder worden de noodzakelijke omleidingen vanzelfsprekend ter plaatse en door middel van gele borden aangegeven.

Fietsers

Voor de fietsers wordt tussen Bergweg en Albertus Perkstraat een fietspad aangelegd in de berm. Net als voor de werkzaamheden voor het noordelijk deel van de Schuttersweg is gedaan.

Terugkomen

Na voltooiing van het werk zal de aannemer nog twee keer terugkomen. Het riool in het noordelijk deel van de Schuttersweg is weliswaar al vervangen. Maar op dit deel moet de herinrichting van de weg zelf nog worden gedaan. Als dat voltooid is, komt de aannemer nogmaals terug. Ditmaal om de berm te renoveren.

Hieronder vindt u het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Schuttersweg

Plantoelichting Schuttersweg

De Schuttersweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Dit gebeurd in twee delen; een zuidelijk deel en een noordelijk deel. Het zuidelijke deel van de Schuttersweg ligt tussen de Vaartweg en de noordelijke aansluiting van de Albertus Perkstraat. Het noordelijke deel ligt tussen de Albertus Perkstraat en de aansluiting op het bestaande fietspad aan de noordzijde van de Schuttersweg

In het zuidelijke deel van de Schuttersweg wordt naar verwachting vanaf april 2021 gestart met de werkzaamheden. Hierbij wordt het riool vervangen en wordt de straat opnieuw ingericht.

In het noordelijke deel van de Schuttersweg is het riool recent vervangen. Hier wordt in 2022  de straat opnieuw ingericht. Ook wordt de bestaande wadi aangepast en wordt het noordelijke deel van de groenzone tussen de Schuttersweg en de Geert van Mesdagweg gerenoveerd. Daarnaast worden de bermen langs de hele Schuttersweg hersteld.

De aanleg tot fietsstraat is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Noord-Holland.

Jonkerweg

Zonnelaan

Paulus van Loolaan

Plantoelichting Paulus van Loolaan

In de Paulus van Loolaan wordt in 2022 het riool vernieuwd. In samenhang met deze werkzaamheden wordt ook de straat opnieuw ingericht. Dit biedt mogelijkheden om de straat zo in te richten dat alle verkeersdeelnemers hun eigen herkenbare plek krijgen en om de inrichting te optimaliseren.

Het voorstel is om het huidige gebruik als uitgangspunt te nemen voor de herinrichting. Aan de oostzijde van de straat, waar nu wordt geparkeerd, worden volwaardige parkeerplaatsen gemaakt met een breedte van 2 meter. Deze parkeerplaatsen liggen op 0,8 meter afstand van de erfgrens. Hierdoor blijft voldoende ruimte over om te kunnen in- en uitstappen. De bestaande toegewezen parkeerplaats voor mindervaliden nabij huisnummer 2 blijft op de huidige plek behouden. De rijweg krijgt een breedte van 4,0 meter.  

Aan de westzijde van de straat wordt een goed bruikbaar trottoir gemaakt met een breedte van 1,4 – 1,7 meter. De bestaande boom die in het trottoir staat wordt verwijderd. De kwaliteit van deze boom is matig vanwege de slechte standplaats en de grote bomen op particulier terrein. De boom staat bovendien op het doorgaande trottoir.

Het materiaalgebruik en de detaillering is vergelijkbaar met het reeds uitgevoerde deel van de Bergweg. De rijbaan bestaat uit asfalt. Aan beide zijden van het asfalt ligt een goot in grijsbruine klinkers. De rand van de rijbaan wordt gevormd door een strook melafierkeien (natuursteen). Aan de zijde van het trottoir en de parkeerstroken ligt langs de melafierkeien een doorgaande sierstrook van grijsbruine gebakken klinkers. Deze strook wordt onderbroken ter plaatse van de particuliere inritten.

De trottoirs en uitstapstroken worden uitgevoerd in betontegels met basalt toplaag. De parkeerstroken zijn gemaakt van grijsbruine gebakken klinkers in elleboogverband. Door dit afwijkende verband is er een helder onderscheid tussen de parkeerstroken en de inritten. De inritten worden gemarkeerd door een strook grijsbruine gebakken klinkers die evenwijdig aan de weg liggen. Deze stroken worden beëindigd met melafierkeien. De inritten zijn aan beide zijden 1 meter breder dan de bestaande particuliere inrit. Hierdoor zijn de inritten goed bereikbaar.

Planning

Wanneer de werkzaamheden gaan beginnen, ontvangt u van ons een huis aan huis brief. In deze brief leest u bij wie u met uw vragen of problemen over de werkzaamheden terecht kan.

Werkgroep verkeersveiligheid Boomberg

 

 

‚Äč