Omgevingsvisie

Sleutelgebied | Integraal | Fysieke leefomgeving | Met Inwoners | Vaststelling

Beeldmerk omgevingsvisie hilversumHilversum is een prettige stad om in te wonen en werken. Steeds meer mensen weten onze stad te vinden en daardoor wordt het steeds drukker. Om de prettige woon- en werkomgeving te behouden, moeten er nu keuzes worden gemaakt voor de toekomst van Hilversumse. Deze keuzes gaan over thema’s als verkeer, groenverdeling, en wonen. De richtlijnen die hier uit voortkomen, vormen samen de Omgevingsvisie. Graag bepalen we deze richtlijnen – en daarmee de Omgevingsvisie – samen met u.

Hilversum in 2040

Per 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt 26 wetten in één wet. De Omgevingsvisie is onderdeel van deze wet. Hierin staat hoe we Hilversum graag zien in 2040. Dit jaar maken we dus keuzes voor later. Een grote opgave, want de Omgevingsvisie omvat allerlei grote en belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. In onderstaande animatie leggen we het u allemaal uit:

Hilversum is van ons allemaal: Denk mee dit voorjaar

Hilversum is van iedereen. Daarom worden de richtlijnen van de Omgevingsvisie bepaald uit een samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere experts. De uitdagingen die Hilversum in de toekomst aangaat worden op dit moment geactualiseerd en binnenkort aan u aangeboden.

In afstemming met vertegenwoordigers van Hilversumse bewoners vindt op dit moment een uitvraag voor een onafhankelijk participatiebureau plaats. Dit bureau gaat naar verwachting in april aan de slag. Dit voorjaar kunt u dus verder meedenken over de toekomst van Hilversum!

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie en meld u aan voor de nieuwsbrief.