Omgevingsvisie

Beeldmerk omgevingsvisie hilversum

Het is prettig wonen, werken en leven in Hilversum. Wij koesteren dat. Steeds meer mensen en bedrijven zoeken ook een plek in onze groene en aantrekkelijke leefomgeving. We zoeken in de Omgevingsvisie met elkaar antwoord op de vragen welke stad we in 2040 willen zijn en hoe willen we de schaarse ruimte (dubbel) gebruiken en verdelen.

In 2040 wil Hilversum een stad zijn die kansen heeft benut, die woonruimte en werk biedt aan haar inwoners en haar bedrijven. Een stad met zorg- en winkelvoorzieningen op wijkniveau en een levendig centrum. Een stad met een bevolking die in balans is en waar iedereen mee kan doen, vrijwilligerswerk floreert en mensen elkaar steunen en het gezellig hebben. Een stad die antwoord heeft gegeven op de eisen die het klimaat aan ons stelt als het gaat om C02 neutraal en de energietransitie en nog steeds een groene stad in een prachtige natuurrijke omgeving.

Er moeten daarom nu keuzes gemaakt worden, zodat Hilversum in 2040 nog steeds de stad is waar we ons thuis voelen! Daarom maken we met elkaar een Omgevingsvisie.

Hilversum in 2040

Per 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt 26 wetten in één wet. De Omgevingsvisie is onderdeel van deze wet en beschrijft de leefomgeving van Hilversum in 2040. Niet eenvoudig, want in de Omgevingsvisie staan allerlei grote en belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. In onderstaand filmpje leggen we het uit:

Hilversum is van ons allemaal: denk mee!

Iedere Hilversummer kan de komende maanden bijdragen. Buurtbewoners, ondernemers, jongeren, verenigingen, initiatiefnemers, adviesraden, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en het stadsbestuur: ieder heeft een rol en de kans om bij te dragen. Een onafhankelijk bureau organiseert voor iedere wijk sessies en vier themasessies. Na de zomer gaan we tijdens bijeenkomsten in het Atelier van de Toekomst dieper in op onderwerpen met oog voor verbinding, het doorgronden van dilemma’s en het maken van keuzes

Hilversum2040.nl

Op de website Hilversum2040 vindt u alle informatie over de Omgevingsvisie en kunt u zich opgeven voor de sessies. U kunt hier ook uw toekomstbeeld  voor de stad achterlaten en later ook in polls en enquêtes uw mening geven. 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Bijlagen