Monnikenberg

Masterplan

Het gebied Monnikenberg ligt aan de oostkant van Hilversum en is ingeklemd door het spoor Amersfoort - Hilversum, de A27, De Soestdijkerstraatweg en de Van Linschotenlaan. Het gebied heeft meerdere eigenaren, te weten Tergooi, Merem Behandelcentra, HPG projectontwikkeling en Goois Natuur Reservaat. Deze partijen willen het gebied ontwikkelen tot een zorggebied met wonen in het groen. Daarbij wordt een nieuw ziekenhuis, zorgcentrum, Mytylschool en landgoed Wonen ontwikkeld. In 2012 is het Masterplan Monnikenberg, dat door de samenwerkende partijen is ontwikkeld, vastgesteld en in 2017 is het geactualiseerd. De ontwikkelingen die in het Masterplan worden benoemd zijn vastgelegd in het bestemmingsplan dat in 2017 onherroepelijk is geworden.

Voor actuele informatie verwijzen we u naar de websites van Tergooi, Merem en Hugenholtz. Het geactualiseerde Masterplan kunt u hier downloaden.