Uitnodiging werkgroep Uitwerking Kleine Spoorbomen

Aanmelden voor 15 november: nieuwe werkgroep

Hilversum, oktober 2020

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Hilversum wil de overweg Kleine Spoorbomen verkeersveiliger maken en de doorstroming van het verkeer op de centrumring verbeteren. Afgelopen drie jaar is samen met ProRail hier onderzoek naar gedaan. Ook bewoners -in twee klankbordgroepen- hebben intensief meegedacht. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeenteraad op 6 mei jl. ingestemd met het voorstel om de Kleine Spoorbomen op termijn te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Deze variant (oplossingsvariant KL29) gaat nu verder worden uitgewerkt. Waarom de gemeenteraad voor deze variant heeft gekozen leest u op www.hilversum.nl/kleinespoorbomen.

Meedenken in nieuwe werkgroep “Uitwerken Kleine Spoorbomen”

Met het besluit van de gemeenteraad om oplossingsvariant KL29 verder te gaan uitwerken, is het project Kleine Spoorbomen in een nieuwe fase beland: het ontwerp van de directe omgeving van de spoorboomovergang. Het gaat dan om de twee wegkruisingen aan beide zijden van de spooroverweg, de inrichting van de Noorderweg tussen de Larenseweg en de Simon Stevinweg en aanvullende kleine maatregelen in de wijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maatregelen aan de Johannes Geradtsweg worden in deze werkgroep niet uitgewerkt.

Graag gaan we met bewoners in gesprek over specifieke knelpunten en mogelijke uitwerkingen voor het ontwerp van de autovrije Kleine Spoorbomen. Woont of onderneemt u in dit gebied? Wilt u meedenken? Meld u zich dan aan voor de nieuwe werkgroep ‘Uitwerken Kleine Spoorbomen’ door voor 15 november een e-mail te sturen naar: kleinespoorbomen@hilversum.nl.

Wij streven naar een werkgroep met een omvang van circa 15 bewoners. Als meer bewoners zich aanmelden dan maken wij een selectie voor de nieuwe werkgroep. Hierbij staat spreiding over de omliggende wijken en buurten centraal.

Wat gaan we doen?

Variant KL29 gaan we samen met de nieuwe werkgroep verder onderzoeken en uitwerken. Wij verwachten hiervoor vier of vijf bijeenkomsten nodig te hebben. In maart 2021 moet er een uitgewerkt voorkeursontwerp liggen. Dit ontwerp presenteren we aan buurtbewoners en andere geïnteresseerde Hilversummers. We horen dan ook graag wat zij ervan vinden. Daarna wordt het ontwerp en de reacties van bewoners en andere betrokkenen voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Impact coronavirus

De bijeenkomsten van werkgroep houden wij het liefst fysiek. Dat is nu niet mogelijk, maar op een later moment wellicht wel. Voor nu is de alternatieve werkwijze een digitale bijeenkomst.

Aanmelden digitale nieuwsbrief Kleine Spoorbomen

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project Kleine Spoorbomen? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief 'Kleine spoorbomen'. Deze verschijnt ongeveer één keer per kwartaal. Aanmelden via de volgende link:

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Nieuws/Aanmelden_nieuwsbrief

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op www.hilversum.nl/kleinespoorbomen. Hier vindt u bijvoorbeeld meer informatie over oplossing KL29 en waarom deze de voorkeur heeft. Ook vindt u hier informatie over het project Stationsgebied waarvan het project de Kleine Spoorbomen een onderdeel is.

Met vriendelijke groet

Ton Tolboom
Projectleider Kleine Spoorbomen

kleinespoorbomen@hilversum.nl