Kleine Spoorbomen

Klankbordgroep | onderzoeken

De Kleine Spoorbomen zijn een belangrijke verkeersschakel tussen het Centrum en Over ’t Spoor. Fietsers,  (vracht)auto’s, bussen, en voetgangers maken er veel gebruik van. Ze komen uit allerlei richtingen bij de overweg bij elkaar en vervolgen daarna ook weer in verschillende richtingen hun weg. Dit alles vindt plaats op een beperkte ruimte. Vooral in de ochtend- en avondspits leidt dit geregeld tot gevaarlijke situaties. De overweg is daarnaast per uur circa 23 minuten gesloten. Dat leidt tot veel wachttijd. De overweg wordt ook ervaren als een barrière tussen het Centrum en Over ’t Spoor. Dit is bevestigd in een onderzoek van juni 2017 onder ruim 1000 inwoners van Hilversum. Zij geven de verkeersveiligheid van de Kleine Spoorbomen een zeer lage score van 4,7 op een schaal 1 tot 10.

De verwachtingen zijn dat het wegverkeer en het treinverkeer de komende jaren zullen toenemen. Daarmee groeien ook de problemen. Binnen het project Kleine Spoorbomen zoekt de gemeente Hilversum samen met haar partners naar mogelijke oplossingen voor deze problemen.

Waar staan we nu?

Eerst hebben we samen met een klankbordgroep van diverse betrokkenen gekeken naar alle mogelijke oplossingen voor de Kleine Spoorbomen. Daarna zijn we om tafel gegaan met ProRail. Tijdens intensieve werksessies hebben we gekeken naar de oplossingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft 17 juli 2018 besloten de 2e fase van het onderzoek Kleine Spoorbomen samen met ProRail te starten. Dit onderzoek moet leiden tot een klein aantal uitgewerkte ontwerpvarianten.

Naar verwachting is dit onderzoek in de eerste helft van 2019 definitief gereed. De eerste onderzoeksresultaten worden eerder verwacht en meegenomen in het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied. Vervolgens kan de gemeenteraad in de zomer van 2019 op basis van deze resultaten een besluit tot uitvoering nemen.

Meer informatie over het traject met de klankbordgroep en ProRail vindt u hieronder. In het najaar kunt u op verschillende momenten ook nog meedenken over de kansrijke oplossingen voor de Kleine Spoorbomen.

Meer informatie