Kerkelanden Hofjes 30 km

De gemeente ontvangt al geruime tijd verkeersklachten van bewoners van de hofjes in Kerkelanden. Deze klachten gaan over:

  • Het ervaren van te hard rijden door de straat.
  • Het huidige snelheidsregime van 50 km/u wordt door veel bewoners te hoog gevonden.
  • Het schenden van het eenrichtingsverkeer en tegen de verplichte rijrichting inrijden door de hofjes.

In de loop der jaren zijn per hofje verschillende maatregelen genomen om deze klachten tegen te gaan. Hierdoor is per hofje een verscheidenheid aan borden en belijning terug te vinden.

De klachten houden aan en daarom willen we verdere verbeteringen aanbrengen. 

30 kilometerzone

Het huidige snelheidsregime in de hofjes is 50 kilometer per uur. De gemeente vindt dit niet langer passend in verblijfsgebieden zoals de hofjes. We maken er 30 kilometerzone van. Dit sluit aan bij hoe we kijken naar “Duurzaam en Veilig” inrichting. Hiervoor zijn de volgende maatregelen nodig:

  • Een verkeersbesluit waarin de wijziging van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u wordt aangewezen
  • Het plaatsen van bebording aan het begin van het hofje met ’30 kilometerzone’.
  • Het aanvragen van subsidie voor verkeersdrempels en plateaus bij de provincie.
  • Het maken van drempels en plateaus na goedkeuring van de subsidieaanvraag.

Bebording

Er is in de afgelopen jaren een verscheidenheid aan borden in de hofjes geplaatst.  De gemeente gaat in elk hofje dezelfde borden plaatsen.  Hieronder is er per hofje te zien waar welke borden worden geplaatst.

Reageren

Heeft u vragen? Stuur een mail naar hofjeskerkelanden@hilversum.nl. Wij doen ons best uw vragen  binnen uiterlijk 3 weken te beantwoorden.