Herinrichting Openbare Ingenieursbuurt

Voorlopig ontwerp | vervanging riolering | herinrichting | Noorderweg

De herinrichting betreft het deel Noorderweg tussen de huisnummers 182-228, de W.C. Bradelaan, de Van Hasseltlaan, de J.A. Kalfflaan en de Van den Wall Bakelaan. In deze straten wordt het riool vervangen en de straat/laan opnieuw ingericht. De herinrichting bestaat voornamelijk uit het opnieuw asfalteren (Noorderweg), bestraten van de rijbaan met nieuwe gebakken klinkers (de overige straten) en het herinrichten van parkeerplaatsen.

In het ontwerp zijn rabatparkeerplaatsen (twee wielen op de rabatstrook, twee wielen op de rijbaan) getekend op de Noorderweg. Dit is dezelfde inrichting als het deel van de Noorderweg aan de andere zijde van de Johannes Geradtsweg. Op de W.C. Bradelaan en rond de nieuwbouwwoningen aan de J.A. Kalfflaan en Van Hasseltlaan blijft het parkeren op de rijbaan gelijk aan de huidige situatie. Op de W.C. Bradelaan zijn, naast de tien haaksparkeerplaatsen plaatsen die daar nu al zijn, zes extra mogelijk. In het overige deel van de J.A. Kalfflaan, de Van Hasseltlaan en de Van den Wall Bakelaan komen langsparkeervakken aan beide zijden van de straat. Deze worden uitgevoerd in zwarte betonklinkers.

Groen

In het ontwerp blijven alle bomen staan en worden er 35 nieuwe geplant. De nieuwe bomen zorgen voor meer groenbeleving en dragen bij aan het voorkomen van hittestress. De boomspiegels van de bestaande bomen aan de Noorderweg en de W.C. Bradelaan worden vergroot door de trottoirband iets op te schuiven richting de rijbaan. Hierdoor krijgen de wortels van deze bomen meer ruimte.

Bijlage: