Hyacintenlaan

Riool vervangen | Herinrichting | Boomspiegels | Schetsontwerp

Voorlopig ontwerp

In de Hyacintenlaan wordt het riool vervangen en de laan opnieuw ingericht. Tevens zullen de nutsbedrijven de kabels en leidingen vervangen. Bij het maken van het ontwerp is het behoud van de bestaande bomen als uitgangspunt genomen. Vanwege de worteldruk van de bomen wordt de rijbaan opgehoogd. De rijbaan, de parkeerplaatsen, de inritten en het trottoir komen daardoor op gelijke hoogte te liggen. Door middel van bestratingspatronen, verschillende klinkers in kleur en formaten wordt onderscheid gemaakt tussen rijbaan, inrit, parkeervak en trottoir. Daarnaast worden de boomspiegels iets vergroot richting de rijbaan en voorzien van een natuurlijke halfverharding (Stabilizer). Door het vergroten van de boomspiegels wordt de rijbaan circa 3,5 meter breed. Ondanks een smallere rijbaan blijft de Hyacintenlaan een tweerichtingsstraat. Passeren van tegemoet komend verkeer is mogelijk bij de vele inritten die over de gehele lengte van de laan aanwezig zijn.
Met dit ontwerp krijgen de bomen meer ruimte, wordt het verkeer geremd en kan de voetganger zonder obstakels ook via de rijbaan een boom passeren.

Vervolgtraject

Op basis van deze avond wordt het ontwerp definitief gemaakt. Naar verwachting worden de werkzaamheden aan het riool en het aanbrengen van een tijdelijke verharding eind 2019 gestart. In het tweede kwartaal 2020 volgen de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Het derde en vierde kwartaal van 2020 wordt gebruikt om de definitieve verharding aan te leggen.

Bijlagen

Tekening herinrichting Hyacintenlaan

Projectleider:
W. Bokelman
E: w.bokelman@hilversum.nl