Hommelmeent

In de Hommelmeent wordt een deel van het groen vervangen. Tevens worden, waar mogelijk, de parkeerplaatsen verbreed.

Op 24 september is er een inventarisatieavond geweest waar bewoners konden aangeven wat ,naast het vervangen van het groen, nog meer de aandacht nodig heeft in de Hommelmeent.

In het plan is het ook mogelijk voor bewoners om een deel van het groen in eigen beheer te nemen.

Op een aantal plaatsen zullen de eiken vervangen worden door nieuwe bomen. Op de bewonersavond van 19 december zal een keuze worden aangeboden voor een mogelijke boomsoort. U kunt uw stem uitbrengen op één van de drie voorgestelde boomsoorten.

Bijlagen