Waarom nieuwe plannen voor het Stationsgebied?

Aanpassingen | Aantrekkelijk verblijfsgebied | Verbinding centrum

We streven naar een goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk centrum van Hilversum. Afgelopen jaren hebben we hier, samen met marktpartijen, al volop in geïnvesteerd. De resultaten worden met onder meer het vernieuwde Marktplein en Hilvertshof ook steeds meer zichtbaar. We staan nog voor een aantal grote opgaven. De doorstroming op de centrumring loopt niet lekker wat veel ergernis geeft bij mensen (met name op marktdagen), het stationsgebied is deels verpauperd, de fietsparkeerproblemen zijn duidelijk zichtbaar en er is geen goede, logische verbinding tussen het station en het centrum. In het project Stationsgebied zoeken we voor deze kwesties integraal een oplossing. Daarbij willen we van het stationsgebied een waardige en groene entree maken van Hilversum.

Een ingewikkelde opgave

Het project Stationsgebied is een ingewikkelde opgave. Het verkeer, het stationsgebied zelf en de routes naar het centrum bekijken we in samenhang. Dit biedt kansen voor de stad en voor het gebied. Hilversum krijgt een betere verkeersdoorstroming en een Stationsgebied dat prettiger is om te komen, maar ook extra woningen om aan de grote vraag te voldoen. Daarnaast komt er een oplossing voor het tekort aan fiets parkeren, zal de sociale veiligheid toenemen en straalt het gebied uit dat je in Hilversum Mediastad bent.

Tegelijkertijd moeten er ook lastige keuzes worden gemaakt, met name voor de aanpak van de centrumring. De Schapenkamp tweerichtingsverkeer, zoals genoemd in de Structuurvisie en de Centrumvisie, is daarbij leidend. Daarmee wordt de centrumring minder kwetsbaar. De automobilist staat minder vast omdat hij niet verplicht een rondje centrum moet rijden. Het station wordt ook beter bereikbaar. Deze aanpassing geeft voor de één verlichting omdat door zijn of haar straat minder verkeer komt of omdat hij of zij een snellere route kan nemen. Voor een ander zullen deze maatregelen nadelige gevolgen hebben. Dat kan heel ingrijpend zijn voor deze mensen. De pijn zullen we zoveel mogelijk proberen te beperken. Een optie waarbij iedereen er op vooruit gaat is er niet met het huidige gebruik van de auto.

De komende tijd gaan we, samen met betrokkenen, de plannen hiervoor uitwerken. Via deze website houden we u op de hoogte van alle stappen die we nemen. Heeft u vragen over dit bijzondere project? Laat het ons weten via stationsgebied@hilversum.nl.