Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Tijdelijke invulling Stationsplein

Fietsenstalling | Overig

De realisatie van de plannen voor de vernieuwing van het stationsplein/-gebied zal geruime tijd in beslag gaan nemen. De verwachting is dat het eerste bouwproject, de ondergrondse fietsenstalling, niet eerder dan in het laatste kwartaal van 2021 van start gaat. Daarna zal het zeker nog wel een jaar of zeven, acht duren eer alle plannen zijn gerealiseerd.

Om te voorkomen dat voor een periode van meerdere jaren het Stationsplein, toch de entree van Hilversum mediastad, een onaantrekkelijk en rommelig braakliggend terrein blijft, wordt er voor de komende jaren een aantrekkelijke tijdelijke inrichting van het Stationsgebied gerealiseerd. Hiertoe heeft het college van B&W op 11 juni 2019 officieel besloten.

Tijdelijke fietsenstalling

Op het terrein van het onlangs gesloopte GAK-gebouw komt een tijdelijke fietsenstalling. De stalling biedt plaats aan minimaal 600 fietsen en rond de 100 scooters. Een deel van de fietsenrekken die nu op of rond het Stationsplein staan wordt daarvoor verplaatst. De rest wordt aangevuld met nieuwe rekken. De ruimte rondom de fietsenstalling wordt ‘aangekleed’ met groen. De planning is om de tijdelijke fietsenstalling  na de zomer in gebruik te nemen.


Impressie locatie tijdelijke fietsenstalling

Foto: Art impression locatie tijdelijke fietsenstalling

Tijdelijke overige invulling Stationsplein

Hilversum Marketing, verantwoordelijk voor de optimale positionering van Hilversum als dé stad van media, natuur en architectuur, onderzoekt samen met de gemeente op welke wijze het Stationsplein verder tijdelijk kan worden ingevuld. Gedacht wordt aan uiteenlopende functies, zoals bijvoorbeeld horeca, kunstenaarsateliers en kleinschalige commerciële activiteiten. De tijdelijke invulling gaat een creatieve uitstraling krijgen die past bij de Mediastad. Hilversum Marketing haalt de komende tijd ideeën op bij zowel inwoners als ondernemers. De planning is om na de zomer een plan te presenteren dat haalbaar is, levendigheid biedt en bijdraagt aan de positionering van Hilversum.

Iedereen die ideeën heeft voor de tijdelijke inrichting van het stationsplein, kan deze kenbaar maken bij Hilversum Marketing via het emailadres: info@hilversummarketing.nl.