Tijdelijke invulling Stationsplein

Fietsenstalling | De Kwekerij

De realisatie van de plannen voor de vernieuwing van het stationsplein/-gebied zal geruime tijd in beslag gaan nemen. De verwachting is dat de bouw niet eerder dan in het laatste kwartaal van 2021 van start gaat. Daarna zal het zeker nog wel een jaar of zeven, acht duren eer alle plannen zijn gerealiseerd.

Om te voorkomen dat voor langere tijd het Stationsplein, toch de entree van Hilversum mediastad, een onaantrekkelijk en rommelig braakliggend terrein blijft, wordt er voor de komende jaren een aantrekkelijke tijdelijke inrichting van het Stationsgebied gerealiseerd. Hiertoe heeft het college van B&W op 11 juni 2019 officieel besloten.

Fietsenstalling Stationsplein

Eén van de projecten om het Stationsplein tijdelijk in te richten is de komst van een fietsenstalling op de plek van het in 2019 gesloopte GAK-gebouw. Deze stalling beschikt over 1272 (brom)fietsparkeerplekken en 148 scooterplaatsen. De (brom)fietsrekken zijn voor een deel (rond de 500) herplaatst van de Stationsstraat en Spoorzijde. De rest betreft uitbreiding. Ook het aantal scooterplaatsen is flink gestegen ten opzichte van de voormalige parkeerplek langs het gras.

De stalling is op 1 oktober 2019 in gebruik genomen. De ruimte rondom de fietsenstalling is ‘aangekleed’ met groen.

 

Foto station

Stationsplein met rechts fietsenstalling, links grasvlakte waar project de Kwekerij komt.
Foto: Gem. Hilversum/Frans van Brakel.

Project de Kwekerij

Een andere ‘tijdelijke invulling’ van het Stationsplein is het project De Kwekerij, dat is bedacht door Hilversum Marketing. De Kwekerij staat synoniem voor een stadsparkje op de plek van de grasvlakte, naast het onderkomen van Hilversum Marketing. Het stadsparkje moet een levendige plek worden met ruimte voor ontmoeting, ontspanning, evenementen en ondernemerschap.

Onderdeel van het project is een stellage van 44 meter lang, 4 meter breed en 8 meter hoog op de kop van het plein langs de Schapenkamp. Het is gemaakt van hout, met veel lucht ertussen, zodat het niet als een muur oogt. In de stellage is plek voor bedrijfsruimtes, bijvoorbeeld pop-ups, en er is de mogelijkheid om een videoscherm op te hangen. Op het gras is ruimte voor themamarkten en bankjes om te zitten. Op dit moment is het project in ontwikkeling. Hilversum Marketing hoopt het stadsparkje zo snel mogelijk voor publiek te kunnen openen nadat onder meer eerst het gras is hersteld/vernieuwd. En natuurlijk als de corona-maatregelen het gebruik van het parkje toelaten.

Laatste wijziging 30 april 2020