Over welk gebied hebben we het?

Plangebied

Het plangebied waar het bestemmingsplan Stationsgebied 2020 betrekking op heeft,  is gelegen in het centrum van Hilversum en wordt globaal begrensd door het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernhardstraat. De bebouwing van Entrada, het UWV-gebouw en het stationsgebouw maken geen deel uit van het plangebied.

stationsgebied

Vanwege de verwachte herinrichting van de spoorwegovergang tussen Noorderweg en Schoolstraat/Koninginneweg (in Hilversum beter bekend als de 'Kleine Spoorbomen') zijn 2 kleine perceeltjes aan weerszijden van het spoor onderdeel van het plangebied gemaakt. Besluitvorming over de kleine Spoorbomen is gepland in het eerste kwartaal van 2020.