Onderzoek verbinding Hilversum Oost - Centrum

In het verlengde van de nieuwe plannen voor de herinrichting van het Stationsgebied besloot het college van B en W in maart 2019 tot een integraal onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum Oost en het centrum. Aanleiding voor het onderzoek was de roep van burgers, vooral uit Hilversum Oost, om meer aandacht te hebben voor de verbeteringen van de verbinding tussen beide delen van Hilversum. In een brief aan de gemeenteraad (pdf, 148 KB) van 28 mei 2019, staat het stappenplan van B en W beschreven. Tijdens de vergadering van woensdag 29 mei 2019 stemde de gemeenteraad in met het onderzoek. Op 13 juni 2019 ging de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen akkoord met de aanpak en planning. Deze aanpak, die in nauwe samenwerking tussen bewoners en gemeente tot stand is gekomen, staat beschreven in een brief van 11 juni die wethouder Scheepers naar de raad stuurde.

In de zomer van 2019 heeft ingenieursbureau Movares op basis van analyses van bestaande onderzoeken en gesprekken met gemeente, bewoners en belanghebbenden de fysieke, ruimtelijke en sociale verbinding tussen Oost en het centrum onderzocht. Dat leidde in sept. 2019 tot een breed gedragen eindrapport.

In een gezamenlijk persbericht dat bij het verschijnen van het rapport is verstuurd, geven bewoners en gemeente aan dat het onderzoek tot tevredenheid is verlopen.  

In de raadsvergadering van 16 oktober 2019 sprak de voltallige gemeenteraad haar unanieme steun uit voor de uitkomsten van het onderzoek. Zij droeg het college van B&W op zeven aanbevelingen uit het rapport verder uit te laten werken.

Op 19 mei 2020 ontving de gemeenteraad een overzicht van de stand van zaken van de uitwerking van deze zeven vervolgstappen. Per stap is aangegeven wat er inmiddels is gebeurd en wat er nog op stapel staat om verder uit te werken.