tekstversie infographic Stationsgebied

Wie:     Gemeente Hilversum
Wat::    Plan voor herontwikkeling Stationsgebied
Doel:   Een aantrekkelijk en groene entree voor Hilversum Mediastad ideeën aandragen

 • Ideeën aandragen
 • Meedenken
 • Informatie

Samen aan de slag voor Hilversum

Herontwikkeling Stationsgebied
Meedenken over het Stationsgebied:
1. Wat vind je van de modellen voor het Stationsgebied? Deze gaan over de Schapenkamp (verdiept of op maaiveld), de Koninginneweg, het Stationsplein, de plek van de gebouwen en de centrumring.
2. Welke ideeën heb je over de beeldkwaliteit? Dit gaat over de sfeer, de inrichting van het gebied, de gebruikte materialen en het groen.

Planning

 • December 2017: de gemeenteraad heeft uitspraken gedaan over het stedenbouwkundig plan en opdracht gegeven de verkeersscenario’s verder uit te werken.
 • 17 juli Collegebesluit start 2e fase onderzoek Kleine Spoorbomen met Prorail.
 • Vanaf 17 juli: Hoe moet ons Stationsgebied eruit zien? Stuur ons jouw inspiratie in de vorm van foto’s. Samen bedenken we zo de sfeer van ons Stationsgebied
 • Vanaf september: Hoe laten we zien dat we de Mediastad zijn? Studenten dragen ideeën aan.
 • September: Wat zijn de gevolgen van de modellen voor Koninginneweg Oost? Gesprekken met bewoners Koninginneweg Oost.
 • 11 september: Collegebesluit vrijgeven modellen Stationsgebied voor participatie en advies
 • 2e helft september: Wat is het advies over de modellen ? Gesprekken met partners en belangengroepen over de modellen.
 • Eind september: Bijpraten klankbordgroep Kleine Spoorbomen.
 • Begin oktober: Wat zijn de gevolgen van de scenario’s voor de centrumring? Rondetafelgesprekken met:

Bewoners en ondernemers centrumring

Buurtverenigingen (KIeine Spoorbomen)

 • Maandag 8 oktober: Wat vindt Hilversum van de modellen? Inloopavond voor alle geïnteresseerden, informatie & meedenken over de modellen.
 • 10 oktober: Wat adviseert de raadscommissie over de scenario’s aan het college? Commissievergadering: commissie adviseert college, inspraak voor bewoners en belangengroepen.
 • oktober/november: Collegebesluit over de modellen. Welk modelgaan we verder uitwerken? Direct belanghebbenden worden geïnformeerd na besluitvorming.
 • Eind oktober: Beeldkwaliteit: wat heeft jouw voorkeur? Laat ons via social media en andere activiteiten horen over sfeer, inrichting, de media identiteit en het groen. Iedereen kan ideeën aandragen.
 • 1e kwartaal 2019. Eindpresentatie, informeren bewoners, ondernemers, partners en belangengroepen over stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit.
 • 1e kwartaal 2019: collegebesluit stedenbouwkundig plan Stationsgebied
 • 1e kwartaal 2019: Raadsbesluit