Meedenken

Stationsgebied | Ideeën

In 2018 heeft u op verschillende manieren en over verschillende onderwerpen kunnen meedenken over het stationsgebied. De participatiemomenten hebben we overzichtelijk gemaakt in een Infographic (pdf, 1MB).

In september – oktober hebben we de bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners twee modellen voor het stedenbouwkundig plan voorgelegd. De uitkomsten van het participatietraject laten een voorkeur zien voor model De 7 Straatjes. Dat model werken we nu uit in een stedenbouwkundig plan. Een beschrijving van de modellen vindt u in de modellen Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied (pdf).

In oktober-december hebben we tijdens een inloopbijeenkomst en een online meningspeiling gevraagd naar uw ideeën over de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. De uitkomsten zijn verwerkt in een concept beeldkwaliteitsplan.

28 februari: presentatie stedenbouwkundig plan

Op donderdag 28 februari presenteren we het stedenbouwkundig plan aan bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. U bent van harte welkom om 19.30 uur in het Raadhuis. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur. De raadscommissie spreekt vervolgens in maart over stedenbouwkundig plan en adviseert het college over het concept beeldkwaliteitsplan. In de raadscommissie kunt u inspreken. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het stedenbouwkundig plan.

Meedenken en project Kleine Spoorbomen

De Kleine Spoorbomen is als apart project opgestart, maar het heeft natuurlijk een groot raakvlak met het Stationsgebied. Om een compleet beeld te geven van het Stationsgebied wordt het onderzoek naar de Kleine Spoorbomen en de aansluitende kruisingen meegenomen het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied. De Kleine Spoorbomen is dan ook een thema in het informatie- en participatietraject van het Stationsgebied. Meer informatie hierover vindt op www.hilversum.nl/kleinespoorbomen

Bijlage