Koninginneweg

Direct omwonenden| Tweerichtingsverkeer | Verkeersvarianten

Uitgangspunt voor het plan voor het Stationsgebied is tweerichtingsverkeer op de Schapenkamp en een tweerichtingsverbinding tussen de Schapenkamp en de Vorstin.  Er zijn verschillende circulatie- en tracévarianten mogelijk. We hebben de mogelijkheden verkend, besproken en beoordeeld met de klankbordgroep Koninginneweg. Deze klankbordgroep is 5 keer bij elkaar gekomen in de periode juni – december 2017. De klankbordgroep heeft een advies opgesteld voor het college van B&W.

Wet Voorkeursrecht

Omdat het college van B&W regie wil kunnen voeren op de ontwikkelingen in het gebied tussen de Koninginneweg en het spoor heeft zij op 5 december 2017 besloten de wet voorkeursrecht toe te passen. De gemeenteraad heeft dit besluit van het college van burgemeester en wethouders op 31 januari 2018 bestendigd. De vestiging van het voorkeursrecht heeft als gevolg dat als eigenaren hun vastgoed willen verkopen zij dat eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

Alle stukken en achtergronden omtrent dit besluit vindt u via deze link(onderwerp 4) in Ibabs, het digitale informatie-/archief systeem waarin alle (beleids)documenten van de gemeente zitten.

Op 26 september 2018 heeft de raad nog een aanvullend voorkeursrechtbesluit genomen. Deze stukken kunt u vinden (onderwerp 8) via de link in Ibabs

Bijlage