Herontwikkeling stationsgebied

Aantrekkelijke entree | Vernieuwing | Contact: Daniëlle Timmer

We streven naar een goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk centrum. Afgelopen jaren hebben we hier, samen met marktpartijen, al volop in geïnvesteerd. De resultaten zijn met onder meer het Marktplein en Hilvertshof ook steeds meer zichtbaar. We staan nog voor een aantal grote opgaven. De doorstroming op de centrumring loopt niet lekker wat veel ergernis geeft bij mensen (met name op marktdagen), het stationsgebied is deels verpauperd, de fietsparkeerproblemen zijn duidelijk zichtbaar en er is geen goede, logische verbinding tussen het station en het centrum. In het project Stationsgebied zoeken we voor deze kwesties integraal een oplossing. Daarbij willen we van het stationsgebied een aantrekkelijke en groene entree maken van Hilversum.

Meedenken over beeldkwaliteit: 29 november inloopbijeenkomst

We gaan voor het stationsgebied een beeldkwaliteitsplan maken. Dit plan gaat onder meer over de architectuur, de kleuren, de materialen en de soorten bomen. Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 29 november, van 19.30 tot 21.00 uur in het Raadhuis, kunt u hierover meedenken.

Ook komt er een mogelijkheid om digitaal te reageren. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Model De 7 Straatjes wordt uitgewerkt in stedenbouwkundig plan

Het college heeft besloten model De 7 Straatjes uit te werken in het stedenbouwkundig plan. Zij sluit daarmee aan bij de uitkomsten van het participatietraject.  

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Model De 7 Straatjes

Model stationsgebied de 7 straatjes

 

2017: het Stedenbouwkundig plan

 

In 2017 hebben we gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied. Op verschillende momenten heeft u toen kunnen meedenken over de herinrichting van dit gebied. In december heeft de gemeenteraad over het stedenbouwkundig plan gesproken. Op hoofdlijnen is er veel steun voor het plan. Wel zijn in de gemeenteraad vragen gesteld en zorgen geuit over met name de verdiepte liggen van de Schapenkamp en de verkeersafwikkeling.

Meer informatie