Stationsgebied

Aantrekkelijk, bruisend en groen. Als je over 10 jaar uit het station komt, stap je meteen het centrum in. De entree van Hilversum wordt een plek waar mensen zich welkom voelen. Het Stationsgebied krijgt de uitstraling die past bij Hilversum Mediastad en waar veel ruimte is voor wonen, werken en elkaar ontmoeten. Alles bij elkaar ondergaat het gebied een complete metamorfose. In 2021 beginnen de voorbereidende werkzaamheden. In 2030 hebben we een gloednieuw Stationsgebied om trots op te zijn. Op deze website staat alles over de plannen.

Getekende plattegrondWat is het Stationsgebied ?

Het Stationsgebied ligt in het centrum van Hilversum. Kort gezegd gaat het om het gebied tussen het spoor langs de Noorderweg, de Kleine Spoorbomen, de Schoolstraat, de Koninginneweg, de Stationsstraat en de Schapenkamp tot aan de kruising met de Prins Bernardstraat.

Hoe ziet het Stationsgebied er straks uit?

Levendig en écht Hilversums

Straten, lanen, pleinen en brinkjes vormen de kern van het nieuwe Stationsgebied. Er komen woningen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en beperkte horeca. Momenteel is de uitstraling van dit gebied nog kil met veel beton, maar dat gaat veranderen! Er komt veel meer groen en levendigheid, wat het fijner maakt om hier te verblijven en doorheen te reizen. De Kwekerij, die vorig jaar is geopend, is een voorproefje van het nieuwe Stationsgebied. Koffie of een biertje drinken, jeu de boules spelen: die sfeer willen we uiteindelijk in het Stationsgebied krijgen. In het gebied krijgen voetgangers en fietsers volop de ruimte via aantrekkelijke en veilige routes. Het Stationsgebied krijgt zo echt een eigen Hilversums gezicht. En anders dan nu, is het in de toekomst voor iedereen meteen duidelijk: ik ben in Hilversum Mediastad.

Nieuwe fietsenstallingen

Het Stationsplein en het Oosterspoorplein worden allebei vernieuwd. Aan het Oosterspoorplein komt een mooie, volwaardige entree tot het station. Het station heeft dan twee voorkanten! De fietstunnel nemen we ook onder handen. We verbreden de ingangen van de tunnel, waardoor deze straks aantrekkelijker en veiliger is. Voor fietsen komen er nieuwe stallingen onder het Stationsplein en bij het Oosterspoorplein. Hierin is straks plek voor zevenduizend fietsen. Verder komt er een volledig nieuw en groen busstation. Van en naar dit busstation gaan vanaf 2022 duurzame elektrische bussen rijden. Door alles opnieuw in te richten, kunnen mensen straks makkelijker hun weg vinden in het  Stationsgebied. Onder het kopje ‘Tijdelijk fietsparkeren’ hieronder  staat alles over het stallen van fietsen tijdens de voorbereidende werkzaamheden.

Goede aansluiting op centrum

Een vernieuwd Stationsgebied past perfect in het plaatje van het aantrekkelijke en goed bereikbare centrum waar Hilversum aan werkt. De aansluiting tussen het station en het centrum is nu niet logisch. Daar brengen we verbetering in, waardoor er meer eenheid ontstaat. De verbinding tussen Hilversum Oost en het centrum verbeteren we door onder andere de ingangen van de fietstunnel aan te pakken en de tunnel zelf transparanter te maken. Ook de wens om aan beide zijden van het station goede fietsenstallingen en twee aantrekkelijke ingangen van het station te maken, draagt daaraan bij. Daarmee komt een belangrijke wens van de gemeente én van Hilversummers uit.


Betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

Autoverkeer kan het Stationsgebied niet altijd goed bereiken. De wegen rond het station staan vaak vast, vooral op dagen dat er markt is. Dat zorgt niet alleen voor veel ergernis, maar ook voor ronkende motoren en uitlaatgassen van stilstaande auto’s. Om te zorgen dat het verkeer in de toekomst beter kan doorrijden, verleggen we de centrumring. Dit heeft ook als doel om het Marktplein en het centrum met elkaar te verbinden. Die eenheid is er nu niet vanwege het vele autoverkeer dat er tussendoor rijdt. Ook het gebied rond de Kleine Spoorbomen, de Koninginneweg en de Noorderweg krijgt een andere inrichting. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid.

Tijdelijk fietsparkeren

Zoals gezegd krijgt het Stationsgebied mooie, nieuwe stallingen waar straks zevenduizend fietsen kunnen staan. Tot die tijd kunnen fietsers gebruik maken van tijdelijke fietsenstallingen. Op dit moment staan er stallingen aan beide kanten van de Schapenkamp.

Vanwege de eerste voorbereidende werkzaamheden aan de centrumkant van het station zijn een deel van fietsenrekken op de Schapenkamp op 21 maart verplaatst. Daarna is het mogelijk om fietsen te stallen aan de Stationsstraat, rondom het busstation, langs de Lijn en aan het Oosterspoorplein.

In de toekomst worden meer fietsenrekken tijdens de werkzaamheden aan het  Stationsgebied verplaatst. Natuurlijk informeren we de fietsers daar tegen die tijd uitgebreid over. We realiseren ons dat het verplaatsen van fietsenrekken lastig kan zijn, maar vanwege de werkzaamheden is dit wél noodzakelijk. En we krijgen er iets heel moois voor terug: een aantrekkelijk, bruisend, groen Stationsgebied. Mét mooie, nieuwe fietsenstallingen.

Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Vanaf 12 april tot eind juni vinden werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen aan de centrum(west)zijde van de Schapenkamp. Vanwege de geplande ontwikkeling van het Stationsgebied en de tijdelijke verplaatsing van het busstation vinden deze voorbereidende werkzaamheden alvast plaats. Het gaat om de verlegging van telecomkabels naar de centrum (west)zijde van de Schapenkamp.

Waar worden de kabels verlegd?

In de eerste fase vinden langs de Stationsstraat en Schapenkamp verschillende werkzaamheden plaats voor het verleggen van kabels. Een indicatie van de locaties ziet u op onderstaande kaart. 

kabels groot

Groen: nieuwe ligging kabels en leidingen op de schapenkamp en stationsstraat.
Oranje: te verwijderen kabels.Ter hoogte van het stationsplein, schapenkamp en spoorstraat.
Rood: GAK Kelder

De werkzaamheden maken deel uit van een breder programma waarbij we het Stationsgebied aan beide zijden van het spoor vernieuwen en verbeteren.

Wanneer starten de werkzaamheden en merk ik hier iets van?

De aannemers Spie en R.I.T. voeren de werkzaamheden uit in opdracht van vijf telecombedrijven. De werkzaamheden van de firma Spie starten volgens de huidige planning vanaf 12 april en duren tot en met eind juni. In het najaar, na de sloop van de kelder, vinden aanvullende werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen op de Schapenkamp, hierover wordt u op een later tijdstip geïnformeerd.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats onder het trottoir en fietspad van de Schapenkamp en de Stationsstraat. De aannemer start met het aanleggen van de Polyethyleen (PE) buizen, hierna worden de glasvezelkabels in geblazen en vervolgens worden de nieuwe glasvezelkabels gekoppeld aan het bestaande glasvezelnet. Als laatste worden de vervallen kabels aan de oostzijde van de Schapenkamp verwijderd.  De aannemer houdt uiteraard rekening met bewoners van het gebied, bijvoorbeeld door geluidsoverlast te beperken.

Samen tot een plan komen

Voor het vernieuwen van het Stationsgebied werkt de gemeente Hilversum samen met heel veel verschillende partijen zoals NS en ProRail, maar ook met de Provincie Noord-Holland, ondernemers, inwoners en gebruikers van het gebied.

Het opnieuw inrichten van het Stationsgebied is een groot en ingewikkeld project. Er zijn allerlei zaken om rekening mee te houden. Daarom is om te beginnen een stedenbouwkundig plan gemaakt, ‘De 7 Straatjes’. In dit plan staat hoe de omgeving eruit moet komen te zien. Waar komen de wegen, de fietspaden en de voetpaden? Wat is de beste plek voor het busstation? En waar moet de bebouwing komen? Voor dit plan heeft de gemeente uitgebreid overlegd met belangengroepen en betrokken partijen. Ook de inwoners van Hilversum op zijn op meerdere momenten betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Zij konden hun ideeën delen en meepraten over de voorlopige plannen. De reacties van al deze mensen zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan dat op 29 mei 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het uiteindelijke bestemmingsplan (de juridische vertaling van het stedenbouwkundig plan) en het beeldkwaliteitsplan zijn op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Kleine Spoorbomen

De Kleine Spoorbomen zijn al heel lang een verkeersonveilige plek in Hilversum. De gemeente wil deze overweg en de straten eromheen veiliger maken. Het aanpakken van de Kleine Spoorbomen is ook nodig om te zorgen dat het verkeer op de centrumring beter kan doorrijden. In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten om deze spoorwegovergang af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Bij dit besluit heeft de gemeenteraad onder meer geluisterd naar het advies van de klankbordgroep, die uit buurtbewoners bestaat. Inmiddels is er een nieuwe werkgroep gevormd, waar ook omwonenden aan meedoen. Met deze werkgroep wil de gemeente de plannen voor autovrije Kleine Spoorbomen verder uitwerken. Het is de bedoeling dat er in de zomer van 2021 een ontwerp ligt. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over dit ontwerp. De werkzaamheden aan de Kleine Spoorbomen starten naar verwachting eind 2022.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het Stationsgebied? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief van het Stationsgebied op deze pagina.

Meer informatie