Herinrichting Stalpaertstraat en omgeving

De Stalpaertstraat, Vingboonsstraat, Hendrik Smitstraat en de Salmstraat worden naar verwachting begin 2021 opnieuw ingericht.

De vernieuwde inrichting gaat over het deel van de Vingboonsstraat tussen huisnummer 47 en 105, de Stalpaertstraat tussen huisnummers 49 tot 189, Hendrik Smitstraat 44 tot 182 en de Salmstraat 1 tot 59. Hier wordt het riool vervangen en de straten opnieuw ingericht. Het asfalt en de oude klinkers van de rijbanen worden vervangen door nieuwe bruin-paarse klinkers. Deze zijn vergelijkbaar met de klinkers van het reeds uitgevoerde deel van de Vingboonsstraat en Stalpaertstraat.

Planning van werkzaamheden

De start van de werkzaamheden staan gepland in januari 2021. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden voor u deur gaan plaatsvinden, ontvangt u van ons een huis aan huis brief.

Huisaansluitingen op het riool

Met het vernieuwen van het hoofdriool in de rijweg, wordt ook de oude huisaansluiting vervangen. De vernieuwing gebeurt tot aan de erfgrens. Dit is meestal de erfafscheiding van uw voortuin. Ook wordt de bestaande ontstoppingsput vervangen, welke ongeveer een halve meter op uw eigen grond ligt.

Wij vragen u om de aanwezige beplanting en andere obstakels in uw tuin tijdelijk te verwijderen
Na het vernieuwen van de put zal de gemeente, als u wilt in overleg met u, uw tuin zoveel mogelijk in de oude situatie repareren. Bent u bekent met de locatie van de huidige controle put? Dan kunt u van tevoren ook zelf de beplanting en/of obstakels uit uw tuin (laten) verwijderen

Ik heb een gezamenlijk riool en wil een eigen huisaansluiting

Het is mogelijk om een eigen aansluiting op het gemeenteriool aan te vragen. Dit kan tegen een tijdelijk verlaagd bedrag. Het tijdelijk bedrag is € 587,- per aansluiting. Het normale bedrag bedraagt € 1.442,- per aansluiting. U ontvangt ongeveer twee weken voor de werkzaamheden beginnen een huis aan huis brief waarin u kunt aangeven of u een eigen huisaansluiting wilt.

Wanneer u een eigen huisaansluiting aanvraagt, dan wordt deze aansluiting aangesloten tot de ontstoppingsput die op uw eigen terrein komt te liggen. U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te (laten) zorgen dat de vuilwaterriolering vanuit de woning op de nieuwe ontstoppingsput wordt aangesloten.

Wat moet ik doen als ik een woning huur en geen eigen huisaansluiting heb?

Wij vragen u om uw huiseigenaar te informeren over deze mogelijkheid van een eigen huisaansluiting.

Parkeerplekken

De smalle langsparkeerplekken in de straten, waarbij half op de rijbaan geparkeerd wordt, worden vervangen door volwaardige parkeerplekken. Deze worden bestraat met zwarte betonklinkers, gelijk aan de al vernieuwde parkeerplekken in de Vingboonsstraat en Stalpaertstraat. Deze langsparkeerplekken krijgen geen vakverdeling. Het aantal parkeerplekken blijft gelijk.

Alle parkeerplekken rond het Abdij van Eltenplantsoen komen aan de kant van de woningen te liggen. Oversteken naar de auto is dan niet meer nodig. Het groen van het plantsoen komt hierdoor helemaal vrij te liggen. De haaksparkeerplekken worden bestraat met de bestaande klinkers uit de rijbaan. Het aantal parkeerplekken neemt iets toe. De haaksparkeerplekken rond het Abdij van Eltenplantsoen worden tussen de 2,4 en 2,5 meter breed. Dit was 2,2 meter. Tussen deze haaksparkeervakken komt wel een vakverdeling met een afwijkende streep.

Verkeersdrempels

Bj de oversteek plekken rond het Abdij van Eltenplantsoen komen drie verkeersdrempels. De rempels in de straten komen terug in de nieuwe situatie. De stoep blijft in grijze 30 x 30 betontegels. Deze worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Groen

Alle bomen blijven staan. De boomspiegels van de bestaande bomen worden iets vergroot door de stoepband iets op te schuiven richting de rijbaan. Hierdoor krijgen de wortels van deze bomen meer ruimte. De slechte bomen worden vervangen voor nieuwe bomen. De parkeerkoffer op de hoek van het Abdij van Eltenplantsoen wordt vervangen voor groen. De hagen bij de vervallen schuinparkeervakken worden vervangen voor heesters.

Voetpad

De stoep blijft in grijze 30 x 30 betontegels. Deze worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Containers

De bovengrondse containers rond het Abdij van Eltenplantsoen worden vervangen door ondergrondse containers. Er komen twee locaties. Op elke locatie komen twee ondergrondse containers, één voor PMD en één voor restafval. Daarnaast komt per locatie één bovengrondse kliko voor GFT afval.
Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met:

  • Het uitzicht vanuit de woningen;
  • Het parkeren;
  • De loopafstand tot de container;
  • De ondergrondse kabels en leidingen;
  • De bomen in de straat;
  • De randvoorwaarden van de kraan op de ophaalwagen van de GAD.

Bijlagen