Fietsnetwerk

Om te bepalen welke fietspaden belangrijk zijn en prioriteit hebben bij de aanleg of groot onderhoud en welke minder, heeft de gemeente Hilversum in 2021 een Fietsnetwerk opgesteld. Met de opkomst van de elektrische fiets wordt de fiets een steeds belangrijker vervoermiddel en een goed alternatief voor de auto. Om het wegennet te ontlasten moeten fietsers daarom de ruimte krijgen, zo staat in de Mobiliteitsvisie 2040.

Het fietsnetwerk van Hilversum is opgebouwd uit 3 varianten: 

  1. Een hoogwaardig regionaal fietsnetwerk, de paarse wegen. Deze fietspaden verbinden Hilversum met omliggende gemeenten en zijn bedoeld om snel te kunnen doorfietsen. De fietspaden zijn bij voorkeur 4 meter breed. Fietsers hoeven niet vaak te stoppen of af te stappen. 
  2. Hoofdfietsroutes, de blauwe wegen. Deze fietspaden zijn de belangrijkste fietsverbindingen in de stad. Ook hier zet de gemeente in op brede fietspaden, zodat er ruimte is voor meerdere fietsers naast elkaar. 
  3. Het basisnetwerk, de groene wegen. Deze fietspaden zijn de alternatieve fietsroutes door de stad en zijn, naast de hoofdfietsroutes, ook belangrijk om te verbeteren. 

 Zie de kaart voor de routes. 


Grotere kaart weergeven

Voor het opstellen van dit fietsnetwerk zijn gesprekken gevoerd met verkeersdeskundigen en diverse andere beleidsmedewerkers en gebruik gemaakt van data en toekomstige verkeersprognoses. Het onderzoek is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente. Het college van B&W heeft het fietsnetwerk vastgesteld. 

Deze categorisering en prioritering is een goede basis om met derde partijen zoals de omliggende gemeenten, de regio Gooi- en Vechtstreek, de Metropool Regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland in overleg te gaan voor het vinden van cofinanciering en / of aanvragen van subsidie.