Crailo

Crailo was ooit een levendig gebied waar onder andere dienstplichtig militairen werden opgeleid en de eerste opvang werd geboden aan asielzoekers. Momenteel woont een aantal personen anti-kraak op het terrein.

Op het terrein staan verspreid gelegen tientallen gebouwen, en liggen grote oppervlakten aan verhardingen. Onder het maaiveld ligt een wirwar aan leidingen en voorzieningen, die ooit noodzakelijk waren voor de bedrijfsvoering op het terrein. Een zestal gebouwen op de voormalige kolonel Palmkazerne vormt een bijzonder bouwkundig ensemble dat het behouden waard is. Verscholen in het groen staan hier en daar oude badhuisjes met eenzelfde karakter als het ensemble.

Samen met de gemeenten Gooise Meren en Laren is  besloten dat er een plan moet komen voor Crailo. Buurtschap Crailo, een plek voor iedereen die wil.

Crailo ligt regionaal gezien direct ontsloten aan de A1 en heeft daardoor niet alleen aantrekkingskracht voor ’t Gooi, maar ook voor de Metropoolregio Amsterdam.
De locatie Crailo vormt een cruciale schakel tussen de natuurgebieden ten zuiden en ten noorden van de A1. Het functioneren van het enkele jaren geleden gerealiseerde ecoduct kan een impuls krijgen door het zuidwestelijke flank van het gebied bij de natuurzone te betrekken.

Op de website www.crailo.nl vindt u de actuele informatie over dit project. U kunt zich daar ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Start planprocedure buurtschap Crailo

De gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum starten de planprocedure voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo. Dit betekent dat de eerste stap wordt gezet voor het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de procedure voor een milieueffectrapportage. In de periode van 26 april tot en met 6 juni 2019 lagen de stukken (de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotitie) ter inzage in Hilversum. Tijdens deze periode kon u schriftelijk een reactie indienen.

Inmiddels hebben de colleges van B&W van de gemeenten de reactienota vastgesteld. In deze reactienota wordt antwoord gegeven op de ingediende reacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotitie.