Crailo

Herontwikkeling | wonen en werken | gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren

Crailo, een voormalig kazerneterrein, ligt prachtig in het groen en grenst aan de uitgestrekte heide tussen Hilversum en Bussum. De locatie sluit aan op de bebouwde kern van Bussum en de A1. Het enorme terrein is nu nog afgezonderd, weinig toegankelijk en ietwat geheimzinnig. In de nabije toekomst zal er echter worden gewoond en gewerkt, in nauwe samenhang met de natuur.

Op 18 december 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren het 40 hectare tellende gebied Crailo aangekocht van de provincie Noord-Holland. De besluiten en achterliggende stukken vindt u in ibabs

De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. Hiervoor is de organisatie GEM (Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij) Crailo BV opgericht met de drie gemeenten als aandeelhouder.

De website www.crailo.nl wordt binnenkort de plek waar u informatie kunt vinden over de toekomstige wijk en de daarbij behorende ontwikkelingen. Verwachting is dat na de zomer van 2018 de website volledig online is.