Crailo

Crailo, een voormalig kazerneterrein, ligt prachtig in het groen en grenst aan de uitgestrekte heide tussen Hilversum en Bussum. De locatie sluit aan op de bebouwde kern van Bussum en de A1.

Het enorme terrein is nu nog afgezonderd, weinig toegankelijk en ietwat geheimzinnig. In de nabije toekomst zal er echter worden gewoond en gewerkt, in nauwe samenhang met de natuur.

Op 18 december 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren het 40 hectare tellende gebied Crailo aangekocht van de provincie Noord-Holland. De besluiten en achterliggende stukken vindt u in ibabs

De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. Hiervoor is de organisatie GEM (Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij) Crailo BV opgericht met de 3 gemeenten als aandeelhouder.

Op de website www.crailo.nl vindt u de actuele informatie over dit project. U kunt zich daar ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Start planprocedure buurtschap Crailo

De gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum starten de planprocedure voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo. Dit betekent dat de eerste stap wordt gezet voor het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de procedure voor een milieueffectrapportage.

In de periode van 26 april tot en met 6 juni 2019 lagen de stukken (de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotitie) ter inzage in Hilversum. Tijdens deze periode kon u schriftelijk een reactie indienen.

Inmiddels hebben de colleges van B&W van de gemeenten de reactienota vastgesteld. In deze reactienota wordt antwoord gegeven op de ingediende reacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotitie.

Meer informatie: www.crailo.nl